Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?

“Kijk, Lily, als we langs die molens fietsen en daar die brug nemen, vermijden we de autoweg. Zo moet je dus naar je nieuwe school gaan. Ook als je weer naar huis komt”. “Wat zijn die molens groot als je er langs fietst”, zegt Lily alsof ze die nu voor het eerst ziet. “Effe tegen die brug op, maar straks kan je lekker uitrijden”, moedigt vader aan. Boven op de brug stopt Lily even. Voor haar ligt haar nieuwe school en links en rechts van haar dat mooie water. Een meneer met een pet, die het dak van zijn kruisertje aan het verven is, herkent haar en zwaait. “Kijk, meneer Nachbar, de buurman”, roept Lily verrast. “Zo, dat voelt meteen vertrouwd”, denkt vader. En hij is blij, dat hij de fietsroute even met zijn dochter verkend heeft.

“Waar is dat nou voor nodig”, zegt hij ’s avonds, als hij in de krant leest, dat de gemeente een duur nieuw fietspad wil aanleggen langs De Zeswielen. ‘Want het moet veiliger voor de fietsers’. “En de Molenkade aan de overkant dan? Veiliger kan toch niet? Weer een typisch geval van moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Ideale fietsweg vanochtend. Vond Lily ook”, voegt hij er nog verbaasd aan toe.

U weet inmiddels vast wel waar de verbazing op is gericht. De gemeente spreekt er donderdagavond over. In 2010 was er besloten tot een weg achter de huizen van De Zeswielen. Werd later toch te duur gevonden. Een klankbordgroep (participatie, burgers!) mocht een advies geven: Verf de fietsstroken rood. Rijden de auto’s minder hard en is het veiliger”. De nul-optie, noemde de klankbordgroep dat, want het kostte bijna niks. Leuk bedacht, maar niet heus, werd er in de Langestraat gedacht. We halen gewoon een stuk van de Hoornse vaart af, kan er een dubbele fietsstrook langs het water worden aangelegd.

Helaas zal daarmee het laatste overblijfsel van de vroegere Overtoom onzichtbaar worden. Dat laatste stukje kademuur langs de Hoornse Vaart, waar schepen met behulp van zes grote draaiwielen en touwen het verschil in waterhoogte van de samenkomende poldervaarten moesten overbruggen, komt dan onder het zand van de nieuwe fietsstrook. Dat het anders kan, met behoud van die bijzondere plek, leest u op onze website, www.hvalkmaar.nl.

“Pap, ik heb op facebook verteld hoe je veilig naar school kunt fietsen. Ik heb al 20 likes!”