Wie leest er nog…in Alkmaar?

Onlangs werd het 225-jarig jubileum gevierd van Alkmaars oudste nog bestaande leesclub, Leeslust-Baart-Kunde, van 8 mei 1793. Een illuster gezelschap, dat boeken en tijdschriften in het Nederlands, Engels, Duits en Frans uitwisselt onder de 24 leden. U begrijpt dat je niet zo maar lid kunt worden van dit erudiete gezelschap. Je moet gevraagd worden. En dan nog volgt er een onderzoek naar wat u zoal leest voordat u waardig genoeg bevonden wordt om toe te treden. De  drempel is hoog en dat wenst men graag zo te houden.

Boeken kopen kan hier ter stede nog bij Van der Meulen, Feijn, Bruna en Ako. Naar Zwaan, Ter Burgh, Kühne, Het Keerpunt, vertrouwde namen van ooit, zoekt u tevergeefs.  Zoals ook de grote boekafdeling van V&D geschiedenis is.  Boeken lenen kan natuurlijk ook, in de bibliotheken van Kennemerwaard.

Woensdag 16 mei krijgt de stad er wel weer een ‘boekwinkel’ bij. Niet echt, maar desondanks bijzonder. De Grote Kerk opent dan een eigen bookshop, na jarenlang ijverig getob met een ver weg verstopte boekwinkel achter in de kerk en daarna met een eenvoudige geïmproviseerde boekentafel bij de ingang. De nieuwe bookshop vindt u meteen naast de koffiebar.  Verwacht er in de eerste plaats boeken die met de Grote Kerk te maken hebben, de kunstschatten, de orgels, de geschiedenis. Maar wellicht ook de succesnummers van het Stedelijk Museum. Want vandaaruit wordt de bevoorrading geregeld.

Bij de opening wordt tevens een vitrine gepresenteerd, wat verderop in de kerk in de kooromgang, waar het verhaal wordt verteld van de 16e/17e eeuwse Librije die onze stad rijk is geweest. De stadsbibliotheek, Librije, was eertijds in de grote kamer boven het ingangsportaal gesitueerd, met de boeken aan de ketting. Later kwamen de geleerde veelal Latijnse werken terecht bij het Regionaal Archief, waar ze nog altijd zorgvuldig bewaard worden. Er is al enige tijd een boek in de maak om het grote publiek te laten zien wat voor moois daar in de schatkamers ligt. Die nieuwe vitrine toont daar voorbeelden van. Hoe het Librijeboek er uit komt te zien wordt getoond met een proefexemplaar. U kunt zich aanmelden als belangstellende. Boeiende achtergrondinformatie over het ontstaan van de Librije vindt u hier en hier.

Wilt u nog meer weten? Wandel dan op maandag 28 mei om 19:00 uur vanaf het Waagplein met ons mee.  Het thema “Alkmaar in boeken” laat de stad met andere ogen bezien.