De ledenvergadering begint op verzoek van de gastsprekers Willem Haakma Wagenaar en Edwin van de Brink om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) met hun lezing over de restauratie van de consistoriekamer van de Grote Kerk te Alkmaar. Willem en Edwin zijn nauw betrokken geweest bij de restauratie van de gewelfschilderingen in het koor van de Grote Kerk, het Laatste Oordeel van Jacob van Oostsanen. Zij gelden als deskundigen op het gebied van de restauratie van middeleeuwse schilderwerken. Voor de leden van onze vereniging is het een mooie kans om als eersten te vernemen wat er met de restauratie van de consistoriekamer gaat gebeuren.
Het tweede deel van de bijeenkomst is na een korte pauze en begint om 20:15 uur. Deze avond is ook bedoeld voor de uitreiking van de Oud Alkmaar Prijs. Daar beginnen we mee na de lezing.
Tijdens de jaarvergadering blikt het bestuur natuurlijk ook terug op het afgelopen verenigingsjaar. En wordt verteld met welke onderwerpen we te maken krijgen in het nieuwe verenigingsjaar. De penningmeester bespreekt de financiële zaken en het bestuur legt verantwoording af van het verenigingsbeleid. Vertrekkende bestuursleden worden geëerd en nieuwe bestuursleden worden welkom geheten.
De agenda en alle vergaderstukken worden hieronder op deze website gepubliceerd, uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Nagekomen stukken worden ter vergadering uitgedeeld. De agenda wordt ook gepubliceerd in ons magazine Oud Alkmaar.
De indeling van de avond is anders dan voorgaande jaren bij de jaarvergadering, waarin altijd met het huishoudelijk deel werd begonnen. Onze sprekers van deze avond hebben in verband met de reisafstand verzocht of zij zo vroeg mogelijk kunnen beginnen. Daarom hebben we de volgorde omgedraaid. Het verhaal over de restauratie is er te bijzonder voor om niet aan dit verzoek mee te willen werken.

Plaats: Sociëteit Varnebroek 31 te Alkmaar. Toegang voor de leden is gratis. Niet-leden betalen aan de zaal €3 entree (inclusief koffie of thee in de pauze).


(foto Nationaal Golfmagazine)

Klik hier voor (1) de agenda, (2) het verslag van de jaarvergadering 2018, (3) het jaarverslag van de vereniging, (4) jaarrekening 2018 en (5) de toelichting daarop, (6) de begroting voor 2019, (7) enkele binnengekomen adviezen, (8) toelichting bij de monumentenloods. Wat nog niet kan worden gedownload volgt zo spoedig mogelijk.

De overige relevante stukken (Statuten, Huishoudelijk Reglement) vindt u hier.