Onze Algemene Leden Vergadering (ALV) gaan we dit jaar héél anders doen: het wordt een live-uitzending vanuit de gerestaureerde consistorie van de Grote Kerk. Deze uitzending kunt u dinsdag 6 oktober ’s avonds zien op uw PC, laptop of tablet op deze pagina!

Tijdens een ALV wordt er ook door onze leden gestemd over diverse agendapunten. Dit doen we dit jaar als volgt:

Stap 1: Neem kennis van alle ALV-stukken en ga stemmen.

Als lid van de Historische Vereniging Alkmaar kunt u stemmen op de vergaderpunten van de ALV. Wij zijn immers een vereniging, het bestuur handelt uit uw naam en u toont uw betrokkenheid door uw akkoord uit te spreken over punten als ‘Jaarverslag 2019’, ‘Begroting 2020’ en/of ‘Wijziging statuten’.

Belangrijk: u kunt als lid tot en met 2 oktober 2020 vragen stellen over onderwerpen die op de agenda staan. Vragen worden per e-mail beantwoord of telefonisch beantwoord. Zie hier een overzicht van reeds gestelde vragen met hun antwoorden: Vragen & antwoorden ALV 2020 – 18 9 2020

Wij adviseren u vooral ruim vóór 6 oktober te stemmen, op een rustig moment.

Hier vindt u alle stukken die wij publiceerden vóór 7 april & die van belang zijn om kennis van te nemen als u gaat stemmen:

Agenda:

Na punt 3 volgt een video-interview met Willem Haakma Wagenaar over restauratie consistorie.

 1. Opening en mededelingen
 2. Verslag ALV 2019
 3. HVA Jaarverslag 2019
 4. Vooruitblik 2020-2025
 5. Afscheid bestuurslid Anneke Goddijn
 6. Financiën
  a) Verslag Kascommissie
  b) Financieel verslag HVA 2019
  c) Begroting HVA 2020Meerjarenbegroting HVA 2021-2025
  d) Vermogensbeheer HVA 
  e) Benoeming nieuw lid Kascommissie
 7. Afscheid bestuurslid Feyko Alkema
 8. Voorstel wijziging statuten HVA
 9. Bestuurszaken:
  a) Instellen Werkgroep Ruimte
  b) Herbenoeming Netty Bleichrodt
  c) Herbenoeming Klaas te Bos
  d) Benoeming nieuw bestuurslid Henk de Kruik
 10. Uitreiking Oud Alkmaar Prijs
 11. Resultaat stemming & Sluiten ALV

Stemmen

Als lid van de HVA brengt u uw stem uit, maar dit jaar gaat dit anders. Het is heel eenvoudig, u gaat via een online formulier uw stem uitbrengen. En dit kunt u nú doen. Laat u leiden: klik op onderstaande link en beantwoord de tien vragen. Het neemt slechts tien minuten van uw tijd.

Let op: zorg dat u uw lidmaatschapsnummer bij de hand hebt.
Deze vindt u in de brief in de recente uitgave van Oud Alkmaar, # 2 van 2020, die u juist heeft ontvangen.
Zónder uw lidmaatschapsnummer is uw stem niet geldig.

Stap 2: Kijk naar de uitzending!

Kijk op dinsdagavond 6 oktober om 19.30 uur naar de live-uitzending van onze Algemene Leden Vergadering (ALV). Hoe gaat dit in zijn werk..?

Het wordt een live-uitzending vanuit de gerestaureerde consistorie van de Grote Kerk. Deze uitzending kunt u zien op deze pagina, op deze plek dat op 6 oktober hiervoor wordt ingericht met een videovenster.

Het wordt een boeiende, gevarieerde ALV, mede een aantal video-items, zoals een interview met de restaurator van de consistorie, Willem Haakma Wagenaar, die vorig jaar nog sprak op onze ALV. Nu is de consistorie klaar!

De uitzending begint op 6 oktober om 19.30 uur vanzelf.

Veel plezier!