Vanwege het Coronavirus is de Algemene Leden Vergadering – gepland op 7 april – uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum. Over een nieuwe datum zult u natuurlijk binnenkort geïnformeerd worden via onze e-mail nieuwsbrief, onze Facebook-pagina en natuurlijk: deze website.

De betreffende informatie vindt u een dezer dagen op deze plek. Voor wat betreft het programma van de ALV zelf: naast de huishoudelijke agenda is er de uitreiking van de Oud Alkmaarprijs 2020 en een lezing van Feyko Alkema, die op deze avond afscheid neemt als bestuurslid.

Hier vindt u de stukken ter inzage:

1. Agenda ALV 2020

2. Verslag ALV 2019

3. Jaarverslag 2019-2020

4. Toelichting bij agendapunt 5

5. Financieel verslag 2019

6. Financieel Verslag 2019 Toelichting

7. Begroting 2020

8. Overzicht Begroot versus gerealiseerd 2019

9. Meerjarenbegroting met toelichting

10. Vermogensbeheer

11. Voorstel wijziging statuten HVA

12. Instelling Werkgroep Ruimte

Wij zien u graag.

 

Photo by Edwin Andrade on Unsplash