De nominaties voor de vijftiende (!) editie van de Puienprijs zijn bekend. De winnaars in de vier categorieën worden bekendgemaakt op de Puienprijsavond op 13 november 2019 a.s. Er zijn weer veel nieuwe, vernieuwde of gerestaureerde gevels door de Puienprijscommissie bekeken. De selectie van de nominaties werd gemaakt uit een longlist van ca. 100 panden, die in de twee jaar voorafgaande aan 1 juli 2019 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie.