Tijdens de jaarvergadering voor de leden blikt het bestuur terug op het afgelopen verenigingsjaar. De penningmeester legt verantwoording af van zijn financieel beleid. Vertrekkende bestuursleden worden geëerd en nieuwe bestuursleden worden welkom geheten. De agenda en alle vergaderstukken worden op deze website gepubliceerd, uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst. Nagekomen stukken worden ter vergadering uitgedeeld. De agenda wordt ook gepubliceerd in ons magazine Oud Alkmaar. Het huishoudelijk deel van de bijeenkomst voor de leden is voor de pauze. Na de pauze zal er een lezing zijn over een Alkmaars historisch onderwerp. Door wie en wat wordt hier later gepubliceerd.
Plaats: Sociëteit Varnebroek 31 te Alkmaar. Toegang voor de leden is gratis. Niet leden kunnen aan de zaal voor €3 een toegangskaart kopen.