Op dinsdag 7 januari 2020 zal Hubert van Onna voor de Historische Vereniging Alkmaar een lezing verzorgen over onze stadgenoot Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572-1633). Van Onna, die al ruim veertig jaar onderzoek doet naar Drebbel’s doen en laten, presenteert dan ook zijn boek over Drebbel. In Nederland, maar ook in Alkmaar, is Drebbel nauwelijks of negatief bekend. Volledig ten onrechte. In de USA en Engeland is Drebbel bekender dan in eigen land.

Over Drebbel is lang beweerd dat hij als boerenzoon in de omgeving van Alkmaar is geboren. Onderzoek van Van Onna toont aan, dat hij op het Droncken-oert, midden in de stad, ter wereld kwam. Enig eerherstel komt als in december 2012 Drebbel tot ‘grootste Alkmaarder aller tijden’ wordt gekozen door de lezers van de Alkmaarsche Courant. Het gemeentebestuur zorgt voor een beeldje van Drebbel op het Doelenveld en op de huizen waarin hij in Alkmaar woonde verschijnt een plaquette.

Drebbel – vernufteling en natuurfilosoof- schrijft traktaten die door veel wetenschappers in Europa worden gewaardeerd. In de zomer van 1604 vertrekt de familie Drebbel naar Engeland. Drebbel is daar als ‘ZZP-er’ verbonden aan het hof van kroonprins Henry Frederick en de vileine hertog van Buckingham. Hij werkt samen met William Shakespeare en Ben Jonson en construeert de eerste microscoop: ‘lunette de Dreubells’.

Hij demonstreert zijn toverlantaarn en ontwikkelt een drone: een vliegend voorwerp dat ook bij windstilte kan opstijgen en landen, op die plek, te land of ter zee, die hij wil. Hij vaart ook met zijn onderzeeboot in de Thames. In oktober 1610 treedt Drebbel in dienst bij keizer Rudolf II in Praag en belandt ook nog eens in het gevang.

In zijn verhaal zal Van Onna ingaan op de betekenis van Drebbel op de ontwikkeling van de wetenschappen in die tijd. Daarbij komt zijn relatie met empirisch onderzoeker, filosoof en staatsman Francis Bacon aan de orde en de rol van Drebbel op de in november 1660 opgerichte Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge.

Beeld: houtsnede van Christoffel van Sichem de Oude (1546 -1624).

‘Kloeck verstant, een pronck der Wereldt’ – een lezing van de HVA

  • Wanneer: dinsdag 7 januari 2020
  • Spreker: Hubert van Onna
  • Locatie: Sociëteit aan het Varnebroek 31 te Alkmaar.
  • Aanvang: 20.00 uur.
  • Verder: Leden van de HVA hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 5,-