De strijkmolens van Alkmaar/Oudorp

Op 5 maart 2019 verzorgen Tom Kreuning en Eric Zwijnenberg voor de Historische Vereniging Alkmaar een lezing over de geschiedenis van de molens langs de Hoornse vaart te Alkmaar/Oudorp. De molens staan bekend als De Zes Wielen. In hun lezing besteden zij ook aandacht aan het restauratieproces van deze molens.

Tom Kreuning is bewoner/molenaar van één van deze molens (strijkmolen D) en Eric Zwijnenberg is eigenaar/molenaar van de Wimmenumermolen in Egmond a/d Hoef. Beiden zijn bestuurlijk actief binnen de molenwereld: Tom als secretaris van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Eric o.a. als bestuurslid van de stichting De Zijper Molens en binnen de Noord-Hollandse Molenfederatie.

Na een korte blik op het Nederlandse en in het bijzonder het Noord-Hollandse molenbestand met de verschillende molentypes richten zij in de lezing de focus op watermolens, dat wil zeggen windmolens die voor de waterhuishouding worden ingezet. Zij vertellen over de techniek van die molens en hun gebruik bij de droogmaking van de talrijke meren in Noord-Holland. Daarbij vormen de zogenaamde strijkmolens zoals die bij Oudorp en Rustenburg een bijzondere categorie: ze bemalen geen polder, zoals de overige watermolens. Over de geschiedenis van deze molens is gelukkig het nodige bekend, maar er blijven toch ook nog vragen over. De molens bij Alkmaar/Oudorp zijn sinds het jaar 2000 eigendom van de Molenstichting Alkmaar. In de loop der jaren zijn ze flink gerestaureerd. Van deze werkzaamheden, waarbij molen C tweemaal door brand werd getroffen, worden de nodige beelden getoond.

De lezing op dinsdag 5 maart 2019 begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gebouw De Sociëteit, Varnebroek 31 te Alkmaar. Leden van de Historische Vereniging Alkmaar hebben gratis toegang. Niet leden betalen € 3,00. Komt u op de fiets, stal uw fiets dan achter het gebouw van de Sociëteit. Daar komt u via de ingang (door het hek) aan de linkerzijde van de Metiusstraat.