Vooraankondiging lezingen najaar 2017, alle 20:00 uur:

dinsdag 10 oktober:  Yvonne Bos: De Reformatie en de geschiedenis van de Lutherse gemeente Alkmaar. Deze lezing zal  in de Lutherse kerk zelf plaatsvinden.

dinsdag 7 november: Walter Haentjens: Niet van Alkmaar maar van Enkhuizen (1572) begint de victorie! Sociëteit Varnebroek.

dinsdag 12 december: Martin Bosch: Het culturele erfgoed van de Schermer (waaronder begrepen de kwestie van de versterking van de dijken). Sociëteit Varnebroek

Lezingen zijn gratis voor de leden. Niet-leden betalen €3, maar krijgen daar ook koffie of thee voor in de pauze.