Vox Populi, Karel Verlat , 1876

Een grote nieuwe verantwoordelijkheid, maar ook een prachtkans om het schitterende schilderij van Karel Verlat, dat drie generaties lang in Huize de Dieu hing voor Alkmaar te behouden en te laten zien aan het Alkmaarse publiek. De voorwaarde van de schenking aan onze vereniging is dan ook, dat het schilderij komt te hangen op een openbare plek. De enorme maat, 340×300 cm, vraagt om een grote ruimte. Die hebben we gevonden in de St. Laurentius aan het Verdronkenoord. Het mooie van deze locatie is, dat de kerk van Cuypers uit de tijd van Verlat stamt. De decoraties van Alexander Kläsener, de kerkschilder van Cuypers, die Vox Populi omringen, zijn uit dezelfde tijd, van een verwante stijl en sluiten inhoudelijk voortreffelijk aan. Immers op Vox Populi zien we het moment, dat Pilatus zojuist het volk heeft laten kiezen: ‘wie mag er vrij zijn, Jezus of Barabas?’ De smartelijk gelaten blik van Jezus staat in schril contrast tot de uitgelaten triomflach van Barabas. Hoe begrijpelijk, want de een beseft zijn doodvonnis, de ander dat hij daaraan ontsnapt is. De eerste en de tweede kruiswegstatie van Kläsener, links en rechts van het schilderij, laten Jezus’ voorgeleiding aan Pilatus en daarna zijn vertrek zien. Vox Populi past daar precies tussen, qua inhoud, maar wonderlijk genoeg ook net qua maat. Alsof het voor die plek gemaakt is. De Historische Vereniging Alkmaar heeft het schilderij in permanente bruikleen aan de St. Laurentius gegeven. Er is een contract over opgesteld, waarin het onderhoud en de verzekering is geregeld. De overdracht vond plaats op 28 augustus 2015. Hier is het artikel te vinden, dat de Alkmaarsche Courant er aan wijdde op 18 augustus 2015. (Hierin staat overigens abusievelijk, dat het schilderij is gekocht op een veiling. Dat is niet juist. Het is juist gekocht om te vermijden, dat het naar een veiling zou gaan.)