Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2019 is Carol Korringa op voordracht van het bestuur benoemd tot nieuwe voorzitter. Carol vertelde bij de aanvaarding van haar nieuwe functie over haar achtergrond, hoe ze in de VS en Canada opgroeide uit Nederlandse voorouders uit Groningen en hoe ze ruim 45 jaar geleden besloot om zich te vestigen in Nederland. Ze studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam als planoloog en werkte in diverse steden in Nederland als stedenbouwkundige, onder andere in Alkmaar. “Geef me een jaar en ik zal u mijn beleidsvoornemens komen vertellen”, sloot Carol haar maidenspeech af. De leden ontvingen haar in hun midden met een hartelijk applaus. (Foto Piet Verhoeven)