Gerrit Valk krijgt Oud Alkmaar Prijs 2015

OUD ALKMAARPRIJS 2015 VOOR GERRIT VALK De prijs die de Historische Vereniging Alkmaar jaarlijks uitreikt is bedoeld om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de bestudering van de geschiedenis van onze stad. Dat Gerrit Valk de prijs niet eerder ontving zal de kenners van onze stadsgeschiedenis wellicht…

Lees verder!

Oud Alkmaar Prijs

Oud Alkmaar Prijs In 1968 stelde de vereniging de Oud Alkmaarprijs in. Deze is bedoeld om personen of verenigingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de doelstellingen van Oud Alkmaar (later Historische Vereniging Alkmaar) te verwezenlijken. De prijs omvat een certificaat en een geldprijs en sinds 1997 ook een gouden…

Lees verder!

Schager 600 jaar stadsrechten expositie in Regionaal Archief

Schager 600 jaar stadsrechten expositie in Regionaal Archief Schagen, 13 april 2015 UNIEKE SCHAGER EXPOSITIE SCHAGEN – Het stadsrecht, de dubbele moord, de munitietrein, een atlas met kaarten van Schagen en omgeving uit 1891 en de eerste Schager Courant uit 1857.  Het komt allemaal voorbij tijdens de expositie, die het Regionaal Archief in Alkmaar houdt…

Lees verder!

Ons nieuwe land BEM450

Persbericht van BEM450 Ons nieuwe land Schrijf een verhaal of gedicht REGIO – In 2015 bestaan de Berger- en Egmondermeerpolders 450 jaar. Ze behoren tot de oudste en mooiste polders van Nederland. Ze zijn prachtig gelegen tussen Alkmaar en de duinen. Maar worden bedreigd door de aanleg van wegen en bebouwing. Redenen genoeg om aandacht…

Lees verder!

De nieuwe Erfgoedwet

9Het einde van de Monumentenwet.

Maar hoe is de erfgoedzorg verankerd in de nieuwe Erfgoedwwet.

Lees het artikel uit Heemschut, december 2014 hier.