Tweede kans! Lezing HVA over het Beleg van Alkmaar op dinsdag 8 januari 2019 

Op dinsdag 6 november was er niet voor iedereen plaats in de sociëteit. Daarom bieden we deze lezing nogmaals aan.

In 2018 wordt herdacht dat 450 jaar geleden met de slag van Heiligerlee de Tachtigjarige Oorlog begon. Wellicht volgt u vanaf eind september jl. op iedere vrijdagavond de zevendelige televisieserie over deze ingrijpende gebeurtenis in de geschiedenis van Nederland. Daarin kwam ook het Beleg van Alkmaar al aan de orde.  Alkmaar is onlosmakelijk met de Tachtigjarige Oorlog verbonden door het genoemde beleg van onze stad dat op 8 oktober 1573 tot de victorie leidde.

Harry de Raad van het Regionaal Archief Alkmaar stond op dinsdag 6 november 2018 stil bij deze belangrijke fase in de geschiedenis van onze stad. In een lezing vertelde hij het verhaal van het beleg  aan de hand van nieuwe bronnen en inzichten. Aan bod kwamen onder meer de volgende vragen: Wat was eigenlijk de Spaanse strategie, waarom moest Alkmaar veroverd worden? Waarom aarzelde het stadsbestuur in 1573 om de Geuzen de stad binnen te laten? Hoe was het verloop van het beleg? Heeft Trijn Rembrands bestaan?  Wat waren de gevolgen van het beleg? En wat was de rol van Alkmaar in de jaren na 1573, toen er nog steeds gevochten werd in het Noorderkwartier?

De lezing op dinsdag 8 januari 2019 is een herhaling van dezelfde lezing  als van dinsdag 6 november 2018. Toen was er zoveel belangstelling dat we helaas een groot aantal mensen niet meer konden toelaten. Daarom deze tweede kans. De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Sociëteit, Varnebroek 31 te Alkmaar. Toegang voor leden van de HVA is gratis. Niet leden kunnen aan de zaal voor € 3,- een toegangskaartje kopen.