Oud Alkmaarprijs

In 1968 stelde de vereniging de Oud Alkmaarprijs in. Deze is bedoeld om personen of verenigingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de doelstellingen van Oud Alkmaar (later Historische Vereniging Alkmaar) te verwezenlijken. De prijs omvat een certificaat en een geldprijs en sinds 1997 ook een gouden speld of broche met het verenigingslogo. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur krijgt daartoe een gemotiveerd advies van een (vaste) commissie van vier ereleden van de vereniging. Hierbij een overzicht van de personen en instanties die in de loop der jaren de prijs ontvingen.

2019: Christi M. Klinkert van het Stedelijk Museum Alkmaar heeft al vele verrassende tentoonstellingen op haar naam. Steeds weer brengt zij onbekende werken van oude Alkmaarse meesters tot leven met spraakmakende tentoonstellingen, fraaie catalogi en levendige lezingen. Zij heeft de afgelopen jaren met haar werk de kennis van de Alkmaarse kunstgeschiedenis ontegenzeglijk verrijkt. In het museum gaat het steeds om ‘teamwork’. De prijs mag daarom op velen rond Christi in het Stedelijk Museum Alkmaar afstralen. Maar met deze hulde spreekt ons bestuur zijn grote erkentelijkheid uit voor Christi’s aandeel hierin.
Lees hier het hele Persbericht. Kijk hier naar een film (7 minuten) over de prijsuitreiking

Christi Klinkert

Christi Klinkert Foto Stedelijk Museum Alkmaar

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 bis: Marlies ten Berge en Jan Drewes werkten lange tijd voor de redactie van het verenigingsblad Oud Alkmaar. Marlies van begin 2002 tot eind 2018 en Jan van eind 2004 tot medio 2018. Zij zorgden al deze jaren voor een aantrekkelijke, goed leesbare en wetenschappelijk verantwoorde inhoud. Beiden  schreven zij daarnaast ook zelf vele artikelen. Lees hier het hele persbericht.

Foto Piet Verhoeven

2018: Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ ontvangt de Oud Alkmaar Prijs 2018 op 10 april jl. In dit jaar bestaat de stichting 30 jaar. Er is veel waardering van de Historische Vereniging Alkmaar voor de aandacht, die de Boerderijenstichting al deze jaren vraagt voor het behoud van de stolp. De Alkmaarse wethouder Anjo van de Ven ontving bij deze gelegenheid een bloemenhulde voor haar beschermingsbeleid van de Alkmaarse stolpen. Sinds de fusie in 2015 met Schermer-Graft-De Rijp zijn er meer dan 300 stolpen bij gekomen in onze gemeente. Alkmaar heeft er 100 aangewezen, die dit jaar gemeentelijk monument kunnen worden.

Vlnr: voorzitter Boerderijenstichting Peter van Zutphen, voorzitter Historische Vereniging Alkmaar Leen Spaans, Henk de Visser van de Boerderijenstichting, Anjo van de Ven, wethouder Alkmaar

Vlnr: voorzitter Boerderijenstichting Peter van Zutphen, voorzitter Historische Vereniging Alkmaar Leen Spaans, Henk de Visser van de Boerderijenstichting, Anjo van de Ven, wethouder Alkmaar

2017: Peter Bitter vierde onlangs zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarcheoloog. Wat heeft Peter in die tijd de kennis van de geschiedenis van onze stad niet verrijkt! Werkelijk formidabel. In zijn nieuwste kloeke publicatie “Schaven aan Alkmaar” van december 2016 doet Peter verslag van 25 jaar archeologisch werk voor onze stad, samen met zijn team en vrijwilligers sinds 1991. Tientallen publicaties van zijn hand of met zijn medewerking gingen daar aan vooraf.

2016: Jan van Baar, vanwege zijn publicaties over de Alkmaarse geschiedenis, zijn educatieve projecten voor en met de schooljeugd en zijn ondersteunende werk bij de realisatie van de Alkmaarse Stolpersteine.

Jan van Baar 003    Jan van Baar

2015: Gerrit Valk, vanwege zijn publicaties over de geschiedenis van Alkmaar, met name zijn boeken over Alkmaar in de Tweede Wereldoorlog

Gerrit Valk    GV 4

2014: Joop Elsinga, vanwege zijn bijzondere monumentenfotografie en ondersteuning bij alle grote restauratieprojecten van de afgelopen 30 jaar

Joop-Elsinga_OAprijs2014 s

2013: Jan Roobeek, vanwege o.a. zijn inzet voor Kaeskoppenstad, De Craen, de Puienprijs

Jan Roobeek

2012: Gerard Toorenburg, vanwege zijn voortrekkersrol bij de reconstructie van de Nieuwlandbrug

P4220003s

2011: Rob Roedema, archeoloog van de gemeente Alkmaar

P1010718b P1010720b

2010: Remonstrantse kerk Fnidsen. (350j. bestaan en de symbolisch voor grote inzet van de vrijwilligers van alle monumentale kerken)

2009: Stichting Johan Bos (in stand houden industrieel erfgoed en molenaarsvak)

2008: Ben van Houten

2007: Carla Rogge

2006: Joop Sik voor zijn historische foto’s , het gidsen etc.

2005: Joost Cox voor de bijzondere restauratie stadhuis

2004: Hans van de Leygraaff voor de bijzondere verbouwing van zijn pand

2003: MCA voor de restauratie Cadettenschool en aandacht voor de geschiedenis)

2002: redactie tijdschrift Oud Alkmaar (Sandra de Vries, Joop Kila, Harrie de Raad)

2001: mevrouw A.Hofstede – Buur

2000: R. Zweers-Heymans en J. IJf voor hun inzet bij de Pinksterdrie-tochten

1999: mevr. N. Duyf-Koekenbier

1998: Wil Boots en Gonna de Reus voor hun kunsthistorisch onderzoek van de algemene begraafplaats

1997: Marcel Corbié voor het restaureren van zijn woning aan de Koningsweg

1996: P. Verhoeven

1995: drs. G.N.M. Vis voor zijn publicaties in het bijzonder over Ouderenzorg

1994: Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk

1993: de Gidsengroep

1992: niet uitgereikt

1991: ?

1990: leden van de Welstandscommissie

1989: Stichting Behoud Alkmaarse Bodemvondsten

1988: Stichting Alkmaarse Historische Reeks

1987: J. Meurs

1986: Visjan en mevr. Van Uden

1985: Th. de Munnik (Alkmaarse Molenverening)

1984: groep Kapelkerk o.l.v. H.van Westrienen en de eigenares van ’t Landwijf

1983: G. Kaper

1982: B. Jansen (Stichting behoud Dominicuskerk)

1981: wethouder P. IJssels

1980: gidsengroep Oud Alkmaar o.l.v. mevr. N. Duyff-Koekenbier

1979: P. Boer

1978: A. Houterman, directeur drukkerij Ter Burg

1977: niet uitgereikt

1976: L.F.M. Landzaat

1975: Henk Krabbendam

1974: Hans Koolwijk

1973: T. Wortel en de heer De Vree voor restaureren woning

1972: niet uitgereikt

1971: Rein Bankert

1970: B. Smeele

1969: mevr. Slijkerman en mevr. Visser voor het opknappen van hun huis aan de Kooltuin