heligland-55 (2)

 

De Publieksprijs

De Publieksprijs is dit jaar toegekend aan het pand Heiligland 65. Dit pand heeft met een klein verschil ten opzichte van de nominatie Hofdijkstraat 2 gewonnen. Er zijn bijna 270 geldige stemformulieren voor de publieksprijs ontvangen.

Juryrapport inzake de Puienprijs 2008 in de categorie “Nieuwbouw zakelijk”

Langestraat 3-5

MeijerDe puienprijscommissie heeft in deze categorie 5 nominaties, waarvan er één duidelijk bovenuit steeg en er drie zéér dicht bij elkaar scoorden. Daarop is de commissie dan ook met de volgende motivatie tot de winnaar gekomen: In de voornaamste winkelstraat van Alkmaar is in 2007, na intensief overleg met de welstandcommissie, een groot project gereed gekomen dat zich op natuurlijke wijze in de historische winkelstraat voegt. Het grote complex in Alkmaars belangrijkste winkelstraat bestaat uit 2 gedeelten die één winkelpand vormen. Het grootste gedeelte daarvan bestaat uit een drie traveën breed historisch deel waarin de entree symmetrisch is gesitueerd. En het andere deel is een modern pand dat door z’n verhoudingen en kleurstellingen aansluit op de bestaande 3 panden, doch in aanzien een duidelijke eigen gevel blijft vormen, zoals in het beeldkwaliteitsplan voor de Alkmaarse binnenstad is aangegeven. De traveën zijn in licht gezoete hardstenen penanten met zwarte aluminium neggekanten naar beneden toe doorgezet zodat het ritme ook op winkelniveau herkenbaar blijft. Het naastliggende moderne pand heeft een winkelruit van dezelfde afmetingen gekregen in dezelfde zwart aluminium pui zodat het overduidelijk bij het geheel hoort hoewel de hardstenen gevelplaten in dit pand donkerder gezoet zijn dan bij het hoofdvolume. De commissie toont waardering voor deze renovatie annex nieuwbouw omdat het een geïntegreerd ontwerp met respect voor het bestaande straatritme en de oorspronkelijke architectuur betreft. Daarmee zijn eerdere verbouwingen welke minder met de oorspronkelijke architectuur harmonieerden teniet gedaan. Ook het feit dat hiermee oude en moderne architectuur zo subtiel samengevoegd worden tot één geheel heeft geleid tot het feit dat de commissie heeft besloten dat de Puienprijs in decategorie “Nieuwbouw zakelijk” wordt toegekend aan het pand aan de Langestraat 3-5, vroeger Modehuis Meijer, maar thans bekend als “Zara”.

Juryrapport inzake de Puienprijs 2008 in de categorie “Historische pui zakelijk”

De puienprijscommissie heeft in deze categorie te weinig kandidaten te beoordelen gehad en die waren bovendien niet van voldoende niveau om genomineerd te worden. Daarom heeft de commissie dit jaar besloten geen genomineerden te benoemen en dus ook geen winnaar aan te wijzen.

Juryrapport inzake de Puienprijs 2008 in de categorie “Nieuwbouw woonhuis”

Emmastraat 226

De puienprijscommissie heeft in deze categorie 5 nominaties, waarvan er vier hoog scoorden. Wederom ging het in deze categorie om totaal verschillende panden als een grachtenpand, een dijkwoning, een achtergevel, een garage en een individuele woning aan een doorgaande weg. Toch is de commissie tot een winnaar gekomen en wel met de volgende motivatie:Even buiten het historische centrum van Alkmaar staat een woning uit ca 1900 die ineerste instantie niet opvalt in deze straat waarvan het esthetische en architectonische niveau in z’n geheel hoog is. De zijgevel, grenzend aan een parkeertoegang, is goed zichtbaar vanuit de straat en verraadt al enigszins datgene wat slechts aan de achterzijde zichtbaar is. Die vernieuwde achtergevel is in z’n geheel onderdeel van een aanbouw (het pand is verlengd) en is in tegenstelling tot de voorgevel in een moderne strakke stijl opgetrokken. Metselwerk van een strakke donkere steen in tegelverband, neggekanten in zink gecombineerd met wit houten kozijnen in historische verhoudingen worden afgewisseld met smalle staande kozijnen die ook in de zijgevel op de verdieping zijn toegepast. Zo’n zelfde smalle raam is éénmaal liggend op de begane grond toegepast.De commissie is zeer gecharmeerd van het doorzetten van het horizontale raam in de erfafscheiding naar de parkeerplaats toe zodat deze schutting onderdeel uit gaat maken van de zijgevel die de openbare ruimte vorm geeft. Bovendien waardeert zij het zeer dat architect Peter Thoes in opdracht van de eigenaar zoveel energie en zorgvuldigheid in een achtergevel gestoken heeft die slechts zichtbaar is vanaf de Blekerskade en de naastliggende parkeerplaats. De Puienprijs in de categorie “Nieuwbouw woonhuis” gaat dan ook naar de woning aan de Emmastraat 226.

Juryrapport inzake de Puienprijs 2008 in de categorie “Restauratie woonhuizen” commieswoning

Heiligland 65

De puienprijscommissie heeft in deze categorie, in tegenstelling tot de categorie historische pui zakelijk wel 5 nominaties en allemaal van een zeer hoog niveau. De jury is dan ook in deze categorie met een minimaal verschil tot de winnaar gekomen. In 1850 is deze monumentale poortwachterswoning in Hollandse waterstaatstijl achter de nog enige in de huidige tijd bestaande hamei van een stadspoort van Alkmaar gebouwd: de Schermerpoort, ooit de oostentree van de stad Alkmaar nadat de inpoldering van de Schermer zijn beslag had gekregen. De verbouwing in 2007 heeft oorspronkelijke elementen, zoals de luifel met pilaren teruggebracht, maar ook een nieuw element zoals een aanbouw aan de zij- en achterzijde toegevoegd. De aanbouw is net als het bestaande hoofdvolume gestuct en wit geschilderd zodat het één geheel vormt maar toch ondergeschikt is omdat deze onder de daklijst van het originele poortwachtershuis gehouden is, terwijl de oorspronkelijke luifel met pilaren wèl op dezelfde hoogte uitgevoerd zijn. Zo is er een subtiel verschil gemaakt tussen restauratie en aanbouw. Wel wordt betreurd dat een historische toevoeging aan het gebouw uit ca 1870 verwijderd is, maar het eindresultaat van het pand dat jaren deel uitmaakte van buurthuis de Wachter is voorts zodanig van kwaliteit dat dit pand terecht de met de Puienprijs 2008 is onderscheiden. De commissie waardeert het bijzonder dat de de familie Kok in samenwerking met AMG Bouw b.v. dit voor Alkmaar zo belangrijke historische monument heeft gered van de verloedering. De Puienprijs in de categorie “Restauratie woonhuizen” gaat dan ook naar het pand aan het Heiligland 65. dat jaren deel uitmaakte van buurthuis de Wachter is voorts zodanig van kwaliteit dat dit pand terecht de met de Puienprijs 2008 is onderscheiden. De commissie waardeert het bijzonder dat de de familie Kok in samenwerking met AMG Bouw b.v. dit voor Alkmaar zo belangrijke historische monument heeft gered van de verloedering. De Puienprijs in de categorie “Restauratie woonhuizen” gaat dan ook naar het pand aan het Heiligland 65.