01-Ged-Nieuwesloot-36-(groo

 

De Publieksprijs

De Publieksprijs is dit jaar toegekend aan het pand Gedempte Nieuwesloot 36. Er zijn bijna 200 geldige stemformulieren voor de publieksprijs ontvangen.

05-a-Ritsevoort-60-(groot)

Juryrapport inzake de Puienprijs 2009 in de categorie “Nieuwbouw zakelijk”.

Ritsevoort 60

De Puienprijscommissie heeft in deze categorie vijf nominaties, waaronder een school, een horecagelegenheid en drie winkelpanden. In deze categorie is de jury met grote meerderheid van stemmen tot de volgende winnaar gekomen: Aan de voet van het bolwerk, aan de rand van de binnenstad en het begin van een chique winkelstraat is in december 2008 dit nieuwbouwproject gereed gekomen.Op deze locatie, waar voorheen een Argentijns restaurant gevestigd was, is nieuwbouw in de plaats gekomen met een duidelijke historische verwijzing naar wat er al stond. Gevelindeling, verhoudingen, materialen en detailleringen van het oorspronkelijke gebouw uit de 19de eeuw worden op een zorgvuldige wijze geïnterpreteerd in de nieuwe voorgevel. Er is gebruik gemaakt van historische principes zoals de schijfdeling waarbij er een hiërarchieverschil tussen de voorgevel en de zijgevel aangehouden is. De prominente voorgevel met hoogwaardig metselwerk, snijvoeg en rollagen wordt afgerond met een zorgvuldig gedetailleerde kroonlijst. Het grote verschil zit ’m voornamelijk in de zijgevel die een halve verdieping hoger geworden is en in een opvallende vorm en materiaaltoepassing een moderne toevoeging gekregen heeft. Hierin bevinden zich o.a. de serre van het restaurant en de toegang tot de twee bovengelegen appartementen. Het restaurant richt zich op het groene bolwerk met uitzicht op de molen door de maximaal opengewerkte hoek van de serre. Het aangrenzende terras dat pal naast de bunker ligt is zelfs een aangename, luwe, intieme plek geworden met een duidelijke relatie met de straat en het Kennemerpark. Met de molen van Piet op de achtergrond is het een hele karakteristieke plek geworden. De commissie heeft dan ook grote waardering voor het initiatief van de Kennemer Haeve Groep om met respect voor het historisch stadsgezicht, aan de rand van het winkelend hart van de stad een prachtig pand terug te plaatsen. Het op het eerste gezicht historiserende ontwerp van Kerssens de Ruiter Architecten vormt door middel van de voorgevel een uitstekende twee-eenheid met de hoekgevel aan de overzijde en sluit op een subtiele en vanzelfsprekende wijze aan op de moderne architectuur in de zijgevel. De materialisatie en zorgvuldige detaillering zijn met vakmanschap gerealiseerd door Bouwbedrijf Bolten B.V. Deze combinatie van factoren heeft de commissie doen besluiten om de Puienprijs 2009 in de categorie “Zakelijke panden nieuwbouw” toe te kennen aan het pand op het Ritsevoort 60, thans bekend als “Abby’s”.

01-Ged-Nieuwesloot-36-(groo

Juryrapport inzake de Puienprijs 2009 in de categorie “Zakelijke panden met een historische pui”

Ged Nieuwesloot 36

De puienprijscommissie heeft in deze categorie vijf nominaties geselecteerd waarvan er één met kop en schouders boven de andere genomineerden uitsteekt. Unaniem is de commissie dan ook tot de volgende winnaar gekomen: In 1877 is dit nu gemeentelijk monument in neorenaissancestijl, met neogotische elementen, ontworpen door de latere rijksbouwmeester C.H. Peters. Destijds was het tot 1916 een postkantoor en het kantoor van Kadaster en Hypotheken, daarna heeft het nog diverse andere functies gehuisvest zoals o.a.de Kunstuitleen en een dansschool. In 2008 is het na een grondige restauratie weer in volle glorie hersteld en opnieuw toegankelijk geworden voor het grote publiek. Het gehele pand is onder handen genomen; zo is de gevel zorgvuldig gereinigd en opnieuw gevoegd, is de oorspronkelijke gevelindeling op de begane grond hersteld door het terugbrengen van houten kozijnen met op de juiste manier gedetailleerde ramen en later zijn, mede op last van de brandweer, ook de deuren aan beide zijkanten teruggebracht. Het is overduidelijk dat er veel aandacht besteed is aan de totale detaillering tot en met de ingetogen uiting van de naamgevingen van de drie verblijfsgelegenheden die dit pand herbergt. Door het herstel van de publieke functie en de prachtige uitstraling die het pand weer zijn grandeur teruggegeven heeft, heeft ook de directe omgeving weer een belangrijke opwaardering gekregen waarmee het belang van het behoud van historische gevelwanden wederom in volle glorie ten toon gespreid wordt. De Puienprijs commissie wil de waardering uitspreken voor initiatiefnemer Rob Boerlage die samen met architect Van de Burg en gevelreinigingsbedrijf Nickro B.V. een zeer bijzonder project heeft afgeleverd. Het kan dan ook niet anders zijn dan dat de commissie de Puienprijs de categorie “Zakelijke panden met een historische pui” toekent aan het pand aan de Gedempte Nieuwesloot 36, ook bekend als het “Grand Hotel Alkmaar”, annex “restaurant Zegels”,annex “brasserie-bar X-Press”.

Juryrapport inzake de Puienprijs 2009 in de categorie “Woonhuizen nieuwbouw”

De puienprijscommissie heeft in deze categorie te weinig kandidaten te beoordelen gehad en bovendien was er daarvan maar één van voldoende niveau om genomineerd te worden. Daarom heeft de commissie dit jaar besloten geen genomineerden te benoemen in de categorie “Woonhuizen nieuwbouw” en kan daar dus geen winnaar in aanwijzen.

02-Kennemerstraatweg-53-(gr

Juryrapport inzake de Puienprijs 2009 in de categorie “Woonhuizen restauratie”

Kennemerstraatweg 53

Juryrapport betreffende de Puienprijs de categorie Ook in deze categorie had de puienprijs vijf nominaties, waarvan er drie hoog scoorden. Na vele discussies is de commissie met de volgende motivatie tot de winnaar gekomen: Dit vrijstaande hoekpand uit 1904, een gemeentelijk monument aan een belangrijke toegangsweg naar de binnenstad vanuit het zuiden, heeft een niet te missen restauratie ondergaan in het afgelopen jaar. Zo op het eerste gezicht is er niet veel veranderd, behalve dat het metselwerk gereinigd en gedeeltelijk opnieuw gevoegd is, maar bij nadere inspectie blijkt dat er vooral op het dak en in de erfafscheidingen wijzigingen zijn aangebracht. De tweetal gemetselde schoorstenen zijn van het dak verdwenen en het lood op de hoekkepers zijn vervangen door keramische vorsten. Deze wijzigingen doen geen afbreuk aan de rijke uitstraling van dit pand met schijfdeling, want het hiërarchische verschil tussen de voorgevelafwerking en die van de zijgevel, de Kroonlijst, de segmentbogen, de muurankers en het balkonhek aan de achtergevel zijn allen ongewijzigd bewaard gebleven en opgeknapt. De wijzigingen in de erfafscheidingen en de toevoeging van de gemetselde berging in de achtertuin zijn weliswaar zorgvuldig in stijl gebouwd, maar zorgen voor een afgesloten, meer massiever geheel aan de achterzijde terwijl het stalen spijlen sierhekwerk juist een meer open indruk geeft aan de voorzijde. Al met al is de aanpak van dit woonhuis grondig geweest, die het achterstallige onderhoud teniet gedaan heeft en daarbij dit gemeentelijke monument weer geschikt gemaakt heeft voor een aantal volgend decennia bewoning. In de categorie “Woonhuizen restauratie” spreekt de commissie hierbij haar waardering uit voor de inspanningen van de heren T. Hemels en S. de Boer als initiatiefnemers en regisseurs van het renovatietraject van de thans te koop staande woning aan de Kennemerstraatweg 53.