Nominaties

De nominaties voor de vijftiende (!) editie van de Puienprijs zijn bekend. De winnaars in de vier categorieën worden bekendgemaakt op de Puienprijsavond op 13 november 2019 a.s. Er zijn weer veel nieuwe, vernieuwde of gerestaureerde gevels door de Puienprijscommissie bekeken. De selectie van de nominaties werd gemaakt uit een longlist van ca. 100 panden, die in de twee jaar voorafgaande aan 1 juli 2019 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie.

Stemmen

Welk pand komt volgens u het aanmerking voor de Publieksprijs 2019 !?
Stem nu

De Puienprijs-avond én Puienprijs-wandeling

De Puienprijs-avond wordt gehouden op:

 • Woensdag 13 november 2019
 • Wijkcentrum Overdie, Van Maerlantstraat 8 te Alkmaar.
 • Aanvang: inloop vanaf 19.30 uur; start om 20.00 uur

De toegang is gratis. Iedereen is van harte welkom!

Puienprijs-wandeling

Leuk: de Historische Vereniging Alkmaar organiseert op zondagmiddag 3 november de Puienprijs-wandeling.
Specifieke informatie volgt op deze site. Deelname aan de wandeling is gratis.

 

 

Dit jaar geen categorie categorie ‘Zakelijke panden met historische puien’

Het aanbod per categorie verschilde veel met andere jaren. Zodanig dat er in de categorie ‘Zakelijke panden met historische puien’ slechts één volwaardige nominatie geselecteerd kon worden. Daarom is besloten in deze categorie dit jaar geen prijs uit te reiken. Het betreft het herstelde en gerestaureerde kantoorgebouw van de voormalige gasfabriek aan de Helderseweg. Dat krijgt nu een eervolle vermelding en zal in de volgende puienprijsuitreiking (2021) opnieuw in deze categorie worden afgewogen tegen de andere kandidaten.

Zakelijke panden met nieuwe puien

 • Korte Vondelstraat 2 / Oudegracht 1-3. In een aantal fasen is dit complex van wat vroeger de sanitairgroothandel Vegro was verbouwd tot zakelijke panden (Spar, Bike Action), parkeergarage op de begane grond en met appartementen op de verdiepingen. De gevels zijn getransformeerd in een beter bij de binnenstad passende parcellering. Met name het prominente gebouw op de hoek van de singel wordt gewaardeerd door de jury, omdat het samen met de gebouwen op de Schelphoek de entree van de stad versterkt.
 • Laat 106-108. Bij Laat 108 werd de gehele gevel vernieuwd. Het vroegere pakhuis op deze locatie vormde de inspiratie voor deze geslaagde Ook het winkelpand Laat 106 is gerenoveerd en bij dit complex is wonen boven de winkels mogelijk gemaakt. Het geheel is een verrijking van de gevelwand tussen Boterstraat en Huigbrouwerstraat.
 • Langestraat 83 / Krebbesteeg. Nadat Runnersworld een aantal jaren geleden een nominatie kreeg voor de verbouwing van het pand Breedstraat/hoek Krebbesteeg, is nu de winkel doorgetrokken tot de Langestraat. De gevel aan de Langestraat is een kopie van de gesloopte gevel, maar vooral het tussendeel met open raamkozijnen in de Krebbesteeg heeft tot meer ruimtelijke kwaliteit geleid in deze vroegere ‘kauwgomsteeg’.
 • Ritsevoort 21. Dit pand is geheel nieuw opgetrokken waarbij de oude bovengevel model heeft gestaan voor de nieuwe gevel. De pui is nu van een middeningang voorzien. Ook hier is wonen boven de winkel gerealiseerd.
 • Westerweg 26-29. Dit is een geheel nieuw appartementencomplex met winkels op de begane vloer. Er is een goed bij de schaal van de Westerweg en fraai geparcelleerde gevelwand gerealiseerd.

Zie hieronder foto’s van de panden: de reeks foto’s onder toont de ‘oude’ situatie; de reeks foto’s boven toont de nieuwe situatie:

Woonhuizen bestaand

Het betreft hier panden met versterking of handhaving van de historische kwaliteiten van de gevels als uitgangspunt:

 • Breedstraat 33. Dit is het oude pand van Poppodium Victorie, daarvoor o.a. Atlantis en kantoor van de gemeente. Het pand is in 1939 gebouwd als Wapen van Heemskerk nadat het vorige pand was verbrand. Het is gebouwd in late Amsterdamse schoolstijl. Met respect voor de traditionele detaillering is het nu verbouwd tot een appartementencomplex.
 • Emmastraat 236. Bij deze woning zijn de detailleringen van de benedenkozijnen in oude staat hersteld zodat pui en bovengevel weer een samenhangend geheel zijn.
 • Koningsweg 49, Doelenveld 5. Dit is het oude pand van buurthuis De Burcht, ooit gebouwd als schoolgebouw. Door de kap met respect voor de monumentale gevels te verhogen en in de nok dakterrassen te maken werd behoud en renovatie mogelijk. De traditionele getoogde ramen zijn gelukkig gehandhaafd.
 • Koorstraat 6-8-10. Dit is een traditionele goed uitgevoerde restauratie van de oude kosterswoning bij de Grote Kerk. Het pand is geschikt voor meervoudige bewoning.
 • Nassaulaan 41. Dit is een fraaie stadsvilla aan de Nassaulaan, gebouwd in 1936 in de stijl van de Nieuwe Haagse school. Kenmerkend zijn de stalen kozijnen en de daken met groot overstek. Bij de renovatie zijn latere toevoegingen weer verwijderd. Het gemeentelijk monument staat er weer goed bij.

Er was veel aanbod van kleine gevelrenovaties in deze categorie, waarbij veel eigen initiatieven oude verloren gegane detaillering lieten terugkeren. Daarom heeft de commissie een aantal eervolle vermeldingen aangewezen waar duidelijk sprake is van verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Dit zijn: Achterdam 7, Heilooërdijk 30, Kanaalkade 4, Kennemerstraatweg 94, Oosterburgerstraat 15 en Spoorstraat 101. Tijdens de Puienprijsavond worden deze vermeldingen kort toegelicht.

Zie ook hieronder foto’s van de panden: de reeks foto’s onder toont de ‘oude’ situatie; de reeks foto’s boven toont de nieuwe situatie:

Woonhuizen nieuw – nieuwe woningen individueel

In deze categorie was het aanbod zó groot dat de individuele nieuwe huizen buiten de nominaties dreigden te vallen door het grote aantal woningbouwprojecten. Daar er anderzijds een categorie afviel opende dit de mogelijkheid de categorie woningen te splitsen in ‘individueel’ en ‘projectgebonden’. In de categorie nieuwe woningen individueel zijn genomineerd:

 • Herenweg 51 Oudorp. Hier is een oude tuinderswoning gerenoveerd in een nieuwe grotere woning. De maat en schaal is goed passend in het dorp. De volumevergroting is aan de achterzijde gerealiseerd, waardoor het dorpse karakter behouden is.
 • Heiligland 56. Een oud vervallen pandje is hier gesloopt en een moderne stadsgevel is hiervoor in de plaats gekomen.
 • Sint Jacobstraat 12. Ook hier is een oud pakhuisje gesloopt en een nieuwe stadgevel met entree voor woningen boven de winkel (in de Hekelstraat) is er voor teruggekomen. Het is een bijzondere kwaliteitsverbetering in dit groene straatje.
 • Westerstraat 57-59 Oudorp. Dit is een nieuwe stolp die herbouwd is nadat de vorige in 2017 door brand verloren is gegaan. Dit blijft een fraaie herinnering aan de oude stolpboerderij die hier ooit gestaan heeft.
 • Westerweg 248, Alkmaar. Op de algemene begraafplaats heeft een dienstwoning een eigentijdse aanbouw gekregen, die door een transparant tussenlid met de monumentale woning is verbonden. Door de strakke ingetogen vormgeving behoudt het monument haar waarde en blijft de aanbouw een ondergeschikte, maar smaakvolle toevoeging in het park.

Ook in deze categorie een eervolle vermelding: Nieuwe Vaart 43.

Zie ook hieronder foto’s van de panden: de reeks foto’s onder toont de ‘oude’ situatie; de reeks foto’s boven toont de nieuwe situatie:

Woonhuizen nieuw – projectmatig gebouwde woningen

In deze categorie zien we vijf opvallende nominaties:

 • Breedstraat 37. Het verwaarloosde modernistische pand van Copyservice aan de Breedstraat is omgetoverd tot een meer klassiek ogend pand met appartementen. Materiaalgebruik en detaillering is op een hoog kwaliteitsniveau.
 • Emmastraat4-10 / Van Everdingenstraat 15-33. Dit is seriematige bouw met een ruime mate van individualiteit en parcellering. Woningen die eigentijds zijn en toch zeer goed aansluiten bij het hoge architectonische niveau in het Emmakwartier.
 • Frieseweg 2-6 / Randersdijk. Het is jarenlang een gapend gat geweest tussen de gevelwanden van de Frieseweg en de Randersdijk. Door bezwaren van bewoners en de Historische Vereniging Alkmaar is er tot tweemaal toe een grootschalige invulling voorkomen. Uiteindelijk is er een project gerealiseerd dat goed mogelijk was in het bestaande bestemmingsplan. De hoek in een vloeiende ronde lijn geeft een fraai accent maar is niet overheersend tegenover de bestaande gevelwanden. Tijdens de Puienprijsavond laten we zien welke grootschalige invulling is voorkomen!
 • Molenbuurt 1-3. Op de plek van de vroegere nachtclub Extase is een fraai appartementencomplex verrezen. De hoogte is weliswaar fors maar niet storend bij het brede straatprofiel hier. Detaillering en materiaalgebruik zijn uitstekend verzorgd.
 • Wolfpad 32-66. Nadat de plannen voor de Schelphoek voor bebouwing langs de singelrand gewijzigd werden (in 2007) en er daardoor geen grote appartementkolossen op de oever van het water kwamen zijn de beeldkwaliteitscriteria aangepast. Helaas zonder de verplichting van kappen. Maar ondanks de platte daken is de commissie vol lof over het resultaat met voldoende parcellering en verschillend en hoogwaardig materiaalgebruik! Ook aan de kwaliteit van de achtertuinen aan de singelrand is veel aandacht besteed.Zie ook hieronder foto’s van de panden: de reeks foto’s onder toont de ‘oude’ situatie; de reeks foto’s boven toont de nieuwe situatie: