Oud Alkmaar 1975 nr 1J.J. Schilstra
W.A. Fasel
P. Boer
P. Boer
H. Koolwijk
Een halve eeuw (1)
Oud-Alkmaar 1925-1975 (1)
Apotheek Wanna
Alkmaars allerlei (R.H.B.S gebouw Paardenmarkt)
Het Luttik Oudorp in de schijnwerpers
Oud Alkmaar 1975 nr 2J.J. Schilstra
W.A. Fasel
R. Bakker
K. Komen
J. Meurs
H. Koolwijk
Een halve eeuw (2)
Oud-Alkmaar 1925-1975 (2)
Lutherse kerk in restauratie
De molens van Alkmaar
Alkmaars allerlei (Alkmaarse dames in het verleden)
De waag wordt eindelijk gerestaureerd
Oud Alkmaar 1975 nr 3J.J. Schilstra
W.A. Fasel
J. Belonje
K. Komen
K. Komen
W.A. Fasel
W.A. Fasel
H. Koolwijk
Een halve eeuw (3)
Oud-Alkmaar 1925-1975 (3)
Beverlandt en de Westbeverkoog
De zwerftocht van een gevelsteen
Het melkmeisje
De afstammelingen van Damianus Paleari (1)
Alkmaars allerlei (Over alkmaarse dames)
Wildemanshofje weer in goeden doen
Oud Alkmaar 1976 nr 1J.J. Schilstra
W.A. Fasel
P. Boer
J. Meurs
W.A. Fasel
K. Komen
Afscheid
Oud-Alkmaar 1925-1975 (4)
Oude huisnamen op de Mient
Over Alkmaarse dames
De afstammelingen van Damianus Paleari (2)
De scheepvaart in monumenten
Oud Alkmaar 1976 nr 2J.J. Schilstra
W.A. Fasel
J. Meurs
K. Komen
K. Bakker
Monumenten
Oud-Alkmaar 1925-1975 (5)
Alkmaarse dames & heren
Het geheim van de levensboom
Zoutziederij De Eendragt
Oud Alkmaar 1977 nr 3J.J. Schilstra
W.A. Fasel
K. Komen
H. Koolwijk
W.A. Fasel
P. Boer
Welkom C.M.L. Roozemond
Oud-Alkmaar 1925-1975 (6)
Bovenlichten
Het dagboek van Abraham Drukker
De Joodse gemeente
Jugendstil in Alkmaar
Oud Alkmaar 1978 nr 1J.J. Schilstra
S.H. van Drunen
H. Koolwijk
K. Komen
K. Komen
Grote voldoening
De marine van Alkmaar in 1521
Het stadhuis
Taal en teken
In ’t vergulde boot
Oud Alkmaar 1978 nr 2J.J. Schilstra
W.A. Fasel
J. Belonje
J. Belonje
P. Boer
P. Boer
Alkmaarse volksalmanak 1978
De “ondergrond” van het cultureel centrum
De hout van Rubempré
Toonkunst perikelen
Fnidsen 89
Redactie de volksalmanak is uit
Oud Alkmaar 1978 nr 3J.J. Schilstra
G.N.M. Pedroli
W.A. Fasel
W.A. Fasel
S.H. van Drunen
S.H. van Drunen
S.H. van Drunen
N.J. Speur
N.J. Speur
N.J. Speur
Vol vertrouwen
Het geslacht Pedroli
Raadselen rond de stadsapotheek
50 ste schoolfeest 1934
Bijterig
Alkmaar voor 1300
De Hekelstraat omstreeks 1900
Wij speelden vroeger
Het mooiste hondje van Alkmaar
De molen en zijn omgeving
Oud Alkmaar 1979 nr 4J.J. Schilstra
W.A. Fasel
C.W. Bruinvis
Zorgelijk maar niet verontrustend
Hoe oud is de Kapelkerk?
Straatnamen en naambordjes
Oud Alkmaar 1979 nr 5J.J. Schilstra
H. Koolwijk
J. Belonje
J. Meurs
J. Meurs
J. Meurs
J. Meurs
Goede wil is onmisbaar
Alkmaarse brandweer viert 100-jarig bestaan
Het recht van Osendrop te Alkmaar
Hulde aan de koninginnen
Gezicht op het stadhuis
Een lijkzang
Uit een oude krant
Oud Alkmaar 1979 nr 6J.J. Schilstra
J. Belonje
J. Belonje
L.F.M. Landzaat
L.F.M. Landzaat
W.A. Fasel
J. Belonje

S. van Zijderden
K. Komen
K. Komen

Een verheugend feit
Anna en Francois
Fietsen
Gebouwd verleden (tezamen met P. Verhoeven)
Hoe oud is de Kapelkerk?
Tenslotte de Kapelkerk
Het recht van Osendrop te Alkmaar
(vervangt artikel 1979 nr 5 wegens vele drukfouten)
Maten en gewichten
Fraai maar vals
Restauratie van “De Schopjes”
Oud Alkmaar 1980 nr 1J.J. Schilstra
P. Boer
P. Boer
J.P. Geus
J. Belonje
W.A. Fasel
W.A. Fasel
W.A. Fasel
P. Boer
Pand St.Annastraat 13
Apotheek Ansingh & Mesman
Alkmaar toen…..Alkmaar nu
Koedijkers naar Groenland ter walvisvaart
De Corenlaan te Alkmaar
Het verhangen van klokken
Alkmaar toen… Alkmaar nu
Van W.F. Stoel tot N.V.
Oud Alkmaarders aktief ?
Oud Alkmaar 1980 nr 2J.J. Schilstra
P. Boer
M. van Hattem
L.F.M. Landzaat
S.H. van Drunen
W.A. Fasel
Ons pand in de St.Annastraat nummer 13
Apotheek Ansingh & Mesman (2)
De Nieuwe Doelen in 1781
Gebouwd verleden (tezamen met P. Verhoeven)
Kollen en protocollen
De wijding van de grote kerk
Oud Alkmaar 1980 nr 3J.J. Schilstra
P. Boer
Th.P.H. Wortel
Th.P.H. Wortel
W.A. Fasel
Ons pand in de St.Annastraat nummer 13
Het pand St. Annastraat 13
Koninginnegeld hield zes eeuwen stand
Voormalige Wilhelminaschool
Rond de Laat
Oud Alkmaar 1981 nr 1Th.P.H. Wortel
W.A. Fasel
W.A. Fasel
W.A. Fasel
Els van Vliet-Mak
Els van Vliet-Mak
Els van Vliet-Mak
Waar ging Alkmaar ter hofvaart
Rond de Laat (2)
Voordam anno 1890
Tussen Verdronkenoord en Luttik Oudorp
De kaart van De Wit
250 jaar fa. Vermeulen
Alkmaar rond 1900
Oud Alkmaar 1981 nr 2J.J. Schilstra
L.J.N. Kouwenberg
G. Dilling
Th.P.H. Wortel
W.A. Fasel
Ons eigen huis in de St. Annastraat
De gasfabriek
Die “goeie” oude tijd
Wollebrand Geleynssen de Jongh in Burhanpur
Benoorden het Luttik Oudorp
Oud Alkmaar 1981 nr 3J.J. Schilstra
W.A. Fasel
W.A. Fasel
C. Neef
E. Prins
Jaaroverzicht
Jurisdictie van Alkmaar
Momentopnamen uit het Alkmaarse straatleven
Bijnamen kaasdragers anno 1922
Hoogst merkwaardige prijsvraag
Oud Alkmaar 1982 nr 1S.H. van Drunen
J.P. Geus
J. Zonderhuis
Datering van de kerstprent 1981
Wel en wee meelmolens Koedijk
Ik herinner mij nog goed . . .
Oud Alkmaar 1982 nr 2Th.P.H. Wortel

H. Danner
Th.B. Roep

E. Prins

De plattegrond van het Koning Willemshuis
Kaasdragerslied anno 1922
Korte geschiedenis van het Geestmerambacht
Herinneringen van Wimke Glasz.
Oud Alkmaar” organiseerde in 1927 het “palmpaschen”
Hoogst merkwaardige prijsvraag
Ontzetfeesten van toen (1911)
Oud Alkmaar 1982 nr 3H. Koolwijk
W.A. Fasel

J.P. Geus
Th.P.H. Wortel

Mientbewoners moesten bouwkosten Waag opbrengen
Economische situatie in Alkmaar aan het einde van de 15e en 16e eeuw
Koedijk werd verplicht suikerbieten te telen
Verrekijkers in Alkmaar
Oud Alkmaar 1983 nr 1

J. Belonje
G. Dilling

Th.P.H. Wortel
H. Koolwijk

Het “oud eigen”
Herinneringen van toen
Kooltuin dicht?
Verrekijkers in Alkmaar (een aanvulling)
Burgerij hield sloopplan waaggebouw in 1875 tegen
Oud Alkmaar 1983 nr 2Themanummer Alkmaarse hofjes
Oud Alkmaar 1983 nr 3G. Dilling
W.A. Fasel
De opkomst, ondergang en de terugkeer van de funktie havenmeester in Alkmaar
Hoe arme gezinnen leefden in Alkmaar 1925-1935
Muntslag in Alkmaar?
Oud Alkmaar 1983 nr 4J.P. Geus
C. Neef
C. Neef
A.C. Stierp Impink
De erfpachten van de vroonlanden bij Alkmaar 1532-1716
Kinderspeeltuin van Stoel
Werden er kinderen gebakken in de kalkovens?
Een slimme Alkmaarder in 1587
Oud Alkmaar 1984 nr 1W.A. Fasel
G. Dilling
K. Bakker Dzn
Het departement Alkmaar van de Maatschappij tot het nut van ‘t algemeen
Herinneringen van toen
Dagboekfragment van Klaas Bakker dzn 1928
Oud Alkmaar 1984 nr 2J.J. Schilstra
W.A. Fasel
Th.B. Roep
Het Zijper schuitje
De mythe van st. Adelbert
Het doopsgezind hofje te Alkmaar in de dertiger jaren
Oud Alkmaar 1984 nr 3J. Belonje
W.A. Fasel
W.A. Fasel
De prinses-gouvernante passeerde Alkmaar in 1754
Enige gegevens over de molens van Graft
De “commissie van 1620” en het kaasdragersgilde
Oud Alkmaar 1985 nr 1J. Belonje
G. Valk
Een tumult voor de viering van het ontzet in 1600
Beknopte kroniek van Alkmaar over de jaren 1940 – 1945
Oud Alkmaar 1985 nr 2E. van Vliet-Mak
L.J.W. Everts
J. Ringers

J. Belonje
De grondboekhouding voor 1811
Alkmaar als “onderzeebootbasis” 1915 – 1919
Een chocolade- en bonbonfabriek aan het Varnebroek
Gebouw keuringsdienst in gevaar
Generaal Maison als inwoner van Alkmaar
Dominicuskerk is niet meer
Oud Alkmaar 1985 nr 3E. Prins

W.A. Fasel

1925 de Langestraat zoals ik haar om dat jaar herinner (bewerkt door H. Koolwijk)
De herbestrating van de Langestraat
Oud Alkmaar 1986 nr 1W. Kuyk
F.H. Ringers
J.L.Pot
J. IJff
W.A. Fasel
Dichtregels van oud-Alkmaarder
Van zeeman tot timmerbaas
Muntslag van Egmond: een aardige hypothese
Redevoering ter gelegenheid van zestig jarig bestaan
Redevoering bij zestig jarig bestaan van Oud Alkmaar door J.J. Schilstra
Oud Alkmaar 1986 nr 2J. Belonje
C.J.W. Everts
Th.P.H. Wortel
P.W. de Lange
H. Kühne
Van spel en weddenschap
Het ‘Bergen incident’ 16 juli 1917: een grove schending van onze neutraliteit
De Van Speyktoren te Egmond aan Zee
Een Leeuwardense in Alkmaar: Cornelia Hendrika de Lange – Tigler Wijbrandt
Geachte stadgenoten – boeren – burgers – en buitenlui
Oud Alkmaar 1986 nr 3J. Belonje
G. Valk
J. Ringers
G. Valk
J. van de Pol
De kaatsbaan te Alkmaar
Het bieroproer van 1714
Een chocolade- en bonbonfabriek aan het Varnebroek (2)
Alkmaarse wezen in de negentiende eeuw
Te voet door Alkmaar
Oud Alkmaar 1987 nr 1J.D. Kila
G. Valk
S. de Vries
Enka in Alkmaar
Polderjongens onder Alkmaar
Kas en luiken van het hoofdorgel in de grote- of St Laurenskerk
Oud Alkmaar 1987 nr 2E. van Vliet-Mak
J. Belonje
G. Valk
W.A. Fasel
J.P. Geus
De kaartverzameling in het Alkmaarse archief
Oud pottenbakkerswerk uit Alkmaar
De beul in Alkmaar
Inderdaad een hypothese
De erfpacht van de Dobbelaerswijde, afkomstig van het jonge bagijnhof te Alkmaar, als studiebeurs
Oud Alkmaar 1988 nr 1H. van Onna
J.P. Geus

C.B. Termaat
J. Belonje
Th. B. Roep

Enige kanttekeningen bij het leven en werken van Cornelis Drebbel
De erfpacht vd Dobbelaersweijde, afkomstig van het Jonge Bagijnhof te alkmaar, als studiebeurs (herhaalde plaatsing)
Alkmaarse stadsboerderijen
Het vergulde achlum op het Luttik Oudorp
Brieven uit Kennemerland van C.W. Bruinvis
Oud Alkmaar 1988 nr 2J. Belonje
P.S. Teeling
Th.P.H. Wortel
De kevij
Het kadaster, hulpbron voor amateur-genealogen
Uit de geschiedenis van het Huis van Zessen
Oud Alkmaar 1989 nr 1H. van Onna
G. Valk
N. Akkerman
G.J. Plenckers-Keyser
Oefend u gaven regt
Een uit de hand gelopen volksgericht?
Het Zijper schuitje
Bibliografie van Alkmaar
Oud Alkmaar 1989 nr 2M. Meyering en G. Valk
H. van Onna
G. Valk
J.P. Geus
In gesprek met dr. P.W. de Lange
Oefend u gaven regt (2)
Wat ging er aan het crematorium vooraf?
Alkmaarders gevlucht voor Alva en zijn bloedraad
Oud Alkmaar 1989 nr 3G. Valk
J. Belonje
J.P. Geus
M.L. Corbie
De oudste archiefbezoeker
Alkmaar had in 1561 al een “caetsbaan”
Een inboedel uit 1568
De appelbraadpan
Oud Alkmaar 1990 nr 1W.A. Himmelreich
P. Verhoeven
R. Kaak en R. Roedema
Enige wetenswaardigheden van de Baangracht
Het stadhuis, een kleurrijk verleden
Van woonhuis tot gildekamer
Oud Alkmaar 1990 nr 2G. Valk
H. Koolwijk
J.N. Akkerman
R. Kaak en R. Roedema
Het droevig einde van Adriaan Vrijburgh
B & W in eerste oorlogsweek dagelijks bijeen
Vijf panden aan de Laat
Van woonhuis tot gildekamer (2)
Oud Alkmaar 1990 nr 3C. Rogge
P. Verhoeven
W.J. van den Berg
De erker van huis Moriaanshoofd in Alkmaar
De restauratie van de St. Laurenskerk
Alkmaar omstreeks het jaar 1832
Oud Alkmaar 1991 nr 1J.A.J.M. Verspaandonk J.N. Akkerman
J. Kaldenbach
NN
De kraagstenen van de stadhuistoren
De oudste huizen van Alkmaar, sociale bewogenheid in de 16e eeuw.
Kasper Witte, bierbrouwer, handelaar en weldoener (1766-1831)
De panden Langestraat 84 – 86 – 88
Oud Alkmaar 1991 nr 2J. Belonje
E. van Vliet-Mak
W.A. Fasel
J. Bruin
De beschilderde balk in de Alkmaarse grote kerk
Het huis “Vredeburg” aan de Kennemersingel
De mythe van St. Willebrord
Buikpijn
Oud Alkmaar 1991 nr 3H. van Onna
R.J. Baltus
Th. Roep
Drebbel in Engeland, Eltham Palace
Speurtocht naar de familie Baltus
Molenhuis van meelmolen “De Wolf”
Oud Alkmaar 1992 nr 1J.D. Kila
J.N. Akkerman

C. Bij

Wat aan de Verlosserskerk voorafging
De Vier Staten
Koedijk, Oudorp en Sint Pancras in het jaar 1832
Een tante en een gevelsteen in Alkmaar
Oud Alkmaar 1992 nr 2W.A. Fasel
C. Rogge
Adriaan Westfalen en Simon Eikelenberg
wilhelminalaan 4
Oud Alkmaar 1992 nr 3W.A. FaselAdriaan Westfalen en Simon Eikelenberg (2)
Jan Arentsz, Alkmaar en de reformatie
Oud Alkmaar 1993 nr 1G.M.Pot-v.Regteren Altena
J.D.G. Strengman
Monumentenzorg en archeologie
Speurtocht naar een onbekende “portraiteur”
Hoe het kleinzilver van Alckmaer tot curiosum kwam
(‘t paardshoofd- de Voordam)
Oud Alkmaar 1993 nr 2J.N. Akkerman

B.K.S. Dijkstra
Monumentenzorg en archeologie

Bijzondere vervoermiddelen in Alkmaar in het 1 pk tijdperk
De relieken van St. Adelbert
(de kosmeticaregeling – console van Kreymborg -de Ropjeskuil- windwijzers)
Oud Alkmaar 1993 nr 3P. van Praag en P. van Dam

Monumentenzorg en archeologie

Fre Cohen en haar relatie met Alkmaar
Activiteiten stichting regionale geschiedbeoefening Noord-Holland
(het geheimzinnige dak van Dorresteijn slaapkomfort – hergebruik van historische bouwmaterialen – opgravingen aan de Lindegracht en de Langestraat – put na put)
Oud Alkmaar 1994 nr 1A. Blokdijk
C. Rogge
Monumentenzorg en archeologie
Herinneringen aan de “vier staten”
De vormgeving van stoepen in Alkmaar in vroeger tijd
(de grote schoonmaak van gevels – opgravingen in de grote kerk)
Oud Alkmaar 1994 nr 2S. Pathuis
J.P. Geus
G. Dil
Monumentenzorg en archeologie
Villa de Lange – Wilhelminalaan 2
Willem Jansz., 1524-1542 schout van Alkmaar, en zijn nageslacht
Het ontstaan van het Noordhollands Kanaal
(opgravingsbevoegdheid – opgravingen Achterdam 16 – deel van Krelageschool leeft voort op Heiligland 7 – werkzaamheden aan de Waag )
Oud Alkmaar 1994 nr 3G.M. Pot-v. Regteren Altena
J.D.G. Strengman
C. Rogge
Een nederig ambacht, het Alkmaarse mandenmakersgilde
Een Hollandse snuifdoos in Alkmaar gemaakt
Het journaal monumentenzorg van Reder
Oud Alkmaar 1995 nr 1A. van Diepen
P.H. Rem
P. Verhoeven
G. Valk
Van Manders schilder-boeck gedrukt in Alkmaar
Jan David Zocher jr en de gebouwen van de algemene begraafplaats
Gemeentelijke monumenten in de binnenstad
Mr.dr.J. Belonje, lid vanaf 1925
Oud Alkmaar 1995 nr 2A.C. Stierp-Impink
P. Verhoeven
C. Rogge
Geschiedenis van Koningsweg 27
De gekleurde stad
Kennemerstraatweg 13
Oud Alkmaar 1995 nr 3K. Brandsma
M. Maes
W.A. Fasel
Monumentenzorg en archeologie
Wie was mevrouw Bertha van de Vuurst?
De enquete
Het bewogen leven van Maartje Karssen
(archeologisch centrum – opgravingen Grote Kerk afgerond – een zeshoekige vloertegel)
Oud Alkmaar 1996 nr 1C. Rogge

Monumentenzorg en archeologie

Geen ziekenhuis, maar een ziekenpaleis. het Alkmaarse St. Elisabethziekenhuis ontworpen door Jan Stuyt
De ogen van de stad – 275 miljoen extra voor monumentenzorg – het Doelenveld bij de Lombardsteeg – archeologisch onderzoek Lindegracht-zuidzijde – een oude nieuwesloot opgegraven
Oud Alkmaar 1996 nr 2Th.A. Dinkla
J.P. Geus
J. Schilstra
C. Rogge
T. Keuning e.a
H. Krabbedam
P. Bitter, e.a
Carel de Dieu, een 18e eeuws regent
De Halvemaansbrug
Pieter van Foreest
In memoriam W.J. Reder (1906 – 1995)
Boekje over poldermolen De Eendracht, anno 177
Laatste “jaaghuisje” uit 1870 in Alkmaar onder de slopershamer
Een 14de-eeuws houten huis aan de Achterdam – een molentocht aan de Frieseweg
Oud Alkmaar 1996 nr 3C. Rogge

Monumentenzorg en archeologie

Een onbekende tekening van het interieur van de Grote Kerk te Alkmaar door Cornelis Pronk
Overzichtlijst monumentale bebouwing – terugblik op de tiende open monumentendag – het Archeologisch Centrum Alkmaar op komst
Oud Alkmaar 1997 nr 1M. Lucassen
C. Rogge
H. Koolwijk
G. Henneberque
Voorgeschiedenis van het grondbedrijf 1536 – 1920
Grondbedrijf tot de tweede wereldoorlog 1920 – 1940
Stadssanering en erfpacht 1940 – 1970
Grenzen aan de groei bereikt 1970 – 1996
Oud Alkmaar 1997 nr 2W.A. Fasel
G.I. Plenckers-Keyser
P. Knevel
Monumentenzorg en archeologie
Herinneringen aan dr Johan Belonje
Een Alkmaars liedboekje uit 1735
Sprokkelingen, uit de Alkmaarse medische praktijk van Pieter van Foreest
De gewelfde stenenbrug over de Mient – monumentenwacht Noord-Holland in Alkmaar – tekstband “industrie- en huishoudschool” herplaatst – vondsten bij de verfpot
Oud Alkmaar 1997 nr 3W.A. Fasel

H. de Raad
Monumentenzorg en archeologie

De kaasdragers zijn ouder!
Brugman en de Britten
Sprokkelingen, schilderijen in een Alkmaarse boedel
Extra geld voor de restauratie van rijksmonumenten – themanummer Alkmaar verschenen in monumenten – monumenten selectieproject in Alkmaar van start – wonen op niveau, een expositie en twee publicaties –
inventarisatie en systematische ordening bibliotheek bureau monumentenzorg en archeologie
Oud Alkmaar 1997 nr 4W.A. Fasel
J. van Baar
Monumentenzorg en archeologie
In memoriam stadsarchivaris Th.P.H. Wortel
Alkmaarse ijsclubs, hardrijderijen en toertochten
Archeologie bij de Houtmarkt –  pakhuis Meiboom
Oud Alkmaar 1998 nr 1S. de Vries

E. Ruijsendaal
H. Wijn

Het beleg van Alkmaar gezien door de ogen van historici, literatoren en beeldende kunstenaars
Straatnamen schrijven historie
Het Zeglis als bron van inspiratie
Oud Alkmaar 1998 nr 2H. de Raad e.a
I.M. Veldman
A. Bodar
H. de Raad
In memoriam Johannes Schilstra (1915 – 1998)
Maerten van Heemskerk
Het heilige verbeeld: het Alkmaarse altaarstuk van Maerten van Heemskerk
Een oude foto: van Middelhof tot Canadaplein
Oud Alkmaar 1998 nr 3W.A. Fasel
J. Vis
P. Knevel
Over het waagrecht
Alkmaarse stadsdoctoren in de zestiende eeuw (1)
Schilderen in het Alkmaar van de gouden eeuw