‘Oud Alkmaar’ is het periodiek van de Historische Vereniging Alkmaar dat drie maal per jaar verschijnt. Natuurlijk gratis voor leden, maar losse nummers zijn te koop bij de HVA voor € 5,-

Redactie in 2020: Joost Cox, Lisa Oskamp, Carly Misset en Gery Baars.
Kopij inleveren: Redactie Oud Alkmaar, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar, of mailen naar redactie@hvalkmaar.nl
(Oude) nummers zijn te koop via ons secretariaat, info@hvalkmaar.nl
Het redactiestatuut kunt u hier inzien.

Hieronder staat een overzicht van de nummers van Oud Alkmaar vanaf 2000.
Voor de inhoudsopgave van oudere nummers van Oud Alkmaar (vanaf 1975) klikt u hier.

De tekst van de nummers van Oud Alkmaar vanaf 1975 kunt u via de website van het Regionaal Archief hier inzien.
(De laatste vijf jaargangen vallen daar buiten.)

Oud Alkmaar 2019 nr 1

Oud Alkmaar 2019 nr 1

Lisa Oskamp Alkmaarse soldaten in Franse dienst (1806-1813)
Joost Cox Een Art Deco wandtapijt ten geschenke aan de provincie
Marlies ten Berge Een Franse gravin in Alkmaar

Oud Alkmaar 2018 nr 3

Oud Alkmaar 2018 nr 3

Marijke Joustra Vijfhonderd jaar geleden: Johannes Haghen, Alkmaars eerste boekdrukker
Joost Cox Oorlogsschepen, genaamd ‘Alkmaar’ tijdens de republiek
Carolien Roozendaal Een ‘kloek boek’ over de Grote Kerk
Ab Hoving ‘Mars boven mars’. De restauratie van het kerkschip van Alkmaar
Harold Bos Staand horloge (1730/40) in Museum ‘Huys Auerhaen’ Alkmaar

Oud Alkmaar 2018 nr 2

Oud Alkmaar 2018 nr 2

Marjanne Kloeg Het reisverslag van Bridget Matthews
Lisette Blokker De Alkmaarse stadstram
Harry de Raad De ‘Belgen inundatie’

Oud Alkmaar 2018 nr 1

Oud Alkmaar 2018 nr 1

Harry de Raad Het Alkmaars interneringsdepot
Bob van der Schaaf Alkmaar als ‘zeehaven’ in 1834
Joost Cox Laatmiddeleeuwse handschriften van Alkmaarse kloosters

Oud Alkmaar 2017 nr 3

Oud Alkmaar 2017 nr 3

Marlies ten Berge Goed pad en zonnig spoor, Scouting in Alkmaar na 1945

Pieter Barth Geldoph Adriaan de Lange, lotgevallen van een Alkmaarse oproerkraaier

Oud Alkmaar 2017 nr 2

Oud Alkmaar 2017 nr 2

Feyko Alkema  Het pand van de Nederlandsche Bank

Marlies ten Berge Akela, we doen ons best

Peter Smit Jazz in the sixties

Louis Frankenberg Een eerbetoon aan J.D. Kila

Oud Alkmaar 2017 nr 1

Oud Alkmaar 2017 nr 1

Jos Kaldenbach en Marlies ten Berge Alkmaarse Zoeaven

Jan Drewes Grote Pier en Alkmaar

Tiny Opdam-Pieterse Kunstschilder Hendrik Pieterse

Rudolf N. Ferro Recepten van Soecker

Oud Alkmaar 2016 nr 3

Oud Alkmaar 2016 nr 3

Harry de Raad Marten en Oopjen in Alkmaar

Marlies ten Berge Vroom en Dreesmann in Alkmaar

Marjanne Kloeg Regenten van het Huis van Achten

 

Oud Alkmaar 2016 nr 2

Karel Beentjes  De Bergerhof 75 jaar

Netty Bleichrodt-Vegter  Mysteries rond de Meester van Alkmaar

Rob de Vries  Blinden voor het Wildemanshof

Emmy Reijngoud  Het graf van Jan Thijmansz

Oud Alkmaar 2016 nr 1

Emmy Reijngoud  Oudegracht 241, een zoektocht naar de oorspronkelijke bewoner

Bob de Mon  Toontje Poland

Jan Nachbar  De naam Karperton

Harold Bos  Vox Populi, de Stem van het Volk in de St. Laurentius