De Historische Vereniging Alkmaar werd in 1925 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van een tijdschrift. Jaarlijks wordt de Oud-Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt.
Wandeling

Bestuur
Samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar per april 2019:

 • Carol Korringa (voorzitter, dagelijks bestuur)
 • Anneke Goddijn (secretaris,dagelijks bestuur, Pinksterdrie)
 • Lucas Zimmerman (penningmeester, dagelijks bestuur)
 • Feyko Alkema (welstand, puienprijs, Pinksterdrie)
 • Klaas te Bos (lezingen, vice-voorzitter, archief)
 • Netty Bleichrodt-Vegter (wandelingen, Open Huis, redactie)
 • Joost Cox (hoofdredacteur, projecten)
 • Rob Marijn (communicatie en media)
 • Jos Stroomer (Monumentenloods en welstand)
 • Rob de Vries (welstand en archeologie)

Het bestuur hanteert geen beloningsbeleid. Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.

 

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis.

 

Hoofdlijnen van het beleid
De vereniging probeert bovengenoemde doelstelling te realiseren met het volgende meerjarenbeleidsplan:

 • het uitbrengen van welstandsadviezen aan de gemeente betreffende bouwplannen die invloed hebben op het historisch stadsbeeld
 • het stimuleren van de stadsarcheologie
 • de organisatie van stadswandelingen en excursies door deskundige gidsen
 • het houden van lezingen
 • de uitgave van het tijdschrift Oud Alkmaar en van themaboekjes over Alkmaarse historische onderwerpen
 • het subsidiëren van activiteiten die passen binnen de doelstelling van de vereniging
 • de jaarlijkse uitreiking van de Oud-Alkmaarprijs aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Alkmaarse historie
 • het stimuleren en begeleiden van onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis
 • de uitreiking van de Puienprijs aan eigenaars die hun woning of bedrijfspand op bijzondere wijze restaureren of verbouwen
 • het produceren en onderhouden van een scholenproject over de geschiedenis van Alkmaar
 • het organiseren van een Pinksterdrie-excursie naar monumenten elders in het land

Samenwerking


Statuten
Klik hier voor de statuten van de vereniging.


Huishoudelijk reglement
Klik hier voor het huishoudelijk reglement van het bestuur.


Financiën

Klik hier voor het resultaat 2017. Klik hier voor het jaarverslag 2017-2018.

Klik hier voor de jaarrekening 2018. En hier voor de toelichting. Klik hier voor het verenigingsjaarverslag 2018-2019.

Klik hier voor de begroting voor 2019.

Fiscaal nummer: 816036056

Een bestuurslid kan niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de vereniging. Daartoe is een besluit nodig van het hele bestuur, dan wel van de algemene ledenvergadering. Zie de statuten artikel 13.

Het bestuur hanteert een continuïteitsreservering van €90000 en houdt een stamvermogen aan van €100000 met het oog op huisvesting en publicaties.


Privacybeleid
Klik hier voor de meest recente editie van ons privacybeleid.


Kamer van Koophandel
De Historische Vereniging Alkmaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40634500