Nassaulaan 43  Kantoor Nassaulaan 43 Alkmaar

Adres

Historische Vereniging Alkmaar
postadres Nassaulaan 43
1815 GJ Alkmaar
E-mailadres

Ons kantoor is op de eerste verdieping boven de Oud-Katholieke Kerk. Een eigen ingang bevindt zich links aan de zijkant. De trap op naar de eerste verdieping. Op de zolderverdieping bevindt zich ons archief. 

De Historische Vereniging Alkmaar werd in 1925 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en omgeving en het aanmoedigen van de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijke geschiedenis. Dit doet zij onder andere door het geven van welstandsadviezen, het organiseren van stadswandelingen, excursies en lezingen en het uitgeven van een tijdschrift. Jaarlijks wordt de Oud-Alkmaarprijs en tweejaarlijks de Puienprijs uitgereikt.

Ingang aan de zijkant links  Ingang: de rode deur

Lidmaatschap

De prijs van het lidmaatschap bedraagt 20 euro per jaar.
ING nummer contributies: NL62 INGB 0000 6004 01 t.n.v. Historische Vereniging Alkmaar.
Lid worden of adreswijzigingen doorgeven

Trap op, eerste verdieping  Bestuurskantoor

Bestuur

Samenstelling van het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar per september 2017:

Leen Spaans (voorzitter, dagelijks bestuur)
Anneke Goddijn (secretaris,dagelijks bestuur, Pinsterdrie)
Paul Stoop (penningmeester, ledenadministratie, dagelijks bestuur)
Feyko Alkema (welstand, puienprijs, Pinksterdrie)
Klaas te Bos (lezingen, vice-voorzitter)
Netty Bleichrodt-Vegter (redactie Oud Alkmaar)
Bert Muis (wandelingen, archief)
Rob de Vries (welstand en archeologie)
Joost Cox (aspirant bestuurslid, redactie, projecten)

Het bestuur hanteert geen beloningsbeleid. Het bestuurswerk betreft in alle gevallen vrijwilligerswerk.

Doelstelling

De vereniging werd in 1925 opgericht. Zij heeft tot doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Alkmaar en het aanmoedigen van de studie van de plaatselijke geschiedenis. De vereniging probeert deze doelen te bereiken door:

 • het uitbrengen van welstandsadviezen aan de gemeente betreffende bouwplannen die invloed hebben op het historisch stadsbeeld
 • het stimuleren van de stadsarcheologie
 • de organisatie van stadswandelingen en excursies door deskundige gidsen
 • het houden van lezingen
 • de uitgave van het tijdschrift Oud Alkmaar en van themaboekjes over Alkmaarse historische onderwerpen
 • het subsidiëren van activiteiten die passen binen de doelstelling van de vereniging
 • de jaarlijkse uitreiking van de Oud-Alkmaarprijs aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Alkmaarse historie
 • het stimuleren en begeleiden van onderzoek naar de plaatselijke geschiedenis
 • de uitreiking van de Puienprijs aan eigenaars die hun woning of bedrijfspand op bijzondere wijze restaureren of verbouwen
 • het produceren en onderhouden van een scholenproject over de geschiedenis van Alkmaar
 • het organiseren van een Pinksterdrie-excursie naar monumenten elders in het land

Samenwerking

Statuten

Klik hier voor de statuten van de vereniging.

Huishoudelijk reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement van het bestuur.

Financiën

Klik hier voor het resultaat 2016 en de begroting 2017. Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017. Fiscaal nummer: 816036056

Kvk

De Historische Vereniging Alkmaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40634500