In augustus jl. raasden vele wielrenners over de Munnikenweg door de Oudorper polder op zoek naar een EK-titel. Zij hadden er waarschijnlijk geen benul van dat zij op historische gronden koersten. Eerder dit jaar voerde het bureau Saricon BV in opdracht van de gemeente Alkmaar een geofysisch onderzoek uit op het terrein langs diezelfde Munnikenweg waar ooit het kasteel de Middelburg en de Nieuwburg stonden.

Onze provincie telde in het verleden plusminus 80 kastelen. Tezamen met andere dwangburchten rondom Alkmaar (Torenburg, Nieuwburg) beoogde het in de 13e eeuw gebouwde kasteel de Middelburg het graafschap Holland te beschermen tegen invallen van de Westfriezen. Alkmaar lag precies op de grens van Kennemerland en West Friesland en had als “kazerne stad” het nodige van die invallen te duchten. Het geofysisch onderzoek leverde verrassende nieuwe inzichten op over het voormalige kasteel de Middelburg. Onder andere over de omvang van het kasteel.

In juli van dit jaar maakte het Noordhollands Dagblad bekend dat het onderzoek heeft uitgewezen, dat de Middelburg hoogst waarschijnlijk over een barbacane beschikte. De aanwezigheid van zo’n voorburcht was in die tijd uniek voor de Lage landen. Het doet vermoeden dat het belang van dit kasteel groter was dan tot nu toe gedacht. De bekende gemeentelijke archeoloog Nancy de Jong en Ferry van den Oever (medewerker van Saricon BV) doen in hun lezing verslag van de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de kastelen de Middelburg en de Nieuwburg. Zij lichten ook toe hoe zo’n geofysisch onderzoek nu precies in zijn werk gaat en wat voor extra informatie een dergelijk onderzoek oplevert.

  • Wanneer: dinsdag 5 november 2019
  • Spreker: Nancy de Jong en Ferry van den Oever
  • Locatie: Sociëteit aan het Varnebroek 31 te Alkmaar.
  • Aanvang: 20.00 uur.
  • Verder: Leden van de HVA hebben gratis toegang; niet-leden betalen € 3,-