Mogen we aan u voorstellen: Dominique Jacques de Eerens RMWO, Alkmaar 1781 – Buitenzorg  (Nederlands-Indië) 1840. De afkorting betekent: Ridder van de Militaire Willems Orde. Een ‘weledelgestrenge heer’, luidt de titulatuur. De hoogste militaire onderscheiding voor getoonde dapperheid tijdens de strijd viel lang geleden toe aan een Alkmaarder. In 1819. Nooit van gehoord zeker, van deze De Eerens? Met dank aan een Alkmaarder op Facebook gaan we daar wat aan doen. Nu een voorproefje, later, in december, met een artikel in ons magazine Oud Alkmaar.

De Alkmaarsche Courant stelde onlangs de uitreiking van de volgende Militaire Willems Orde aan de kaak. Defensie kon wel wat goed nieuws gebruiken, was de gedachte. De MWO was een feel-good-actie. De voorgedragen held, Roy de Ruiter, moet zich straks op 31 augustus bij de uitreiking door Koning Willem Alexander misbruikt voelen voor een pr-stunt. En de koning dus ook. Het lezerspubliek mocht er nota bene zelfs over stemmen. Roy de Ruiter lijkt me een broodnuchter type, de bescheidenheid zelve. Deed gewoon zijn werk, niks bijzonders, vertelde hij. Maar zijn toenmalige maten denken daar kennelijk anders over. Kortom, hoe stijlvol is het om iemand die met de hoogste Nederlandse militaire eer wordt omhangen te etaleren als lijdend voorwerp van de vermeende marketing-bedoelingen van Defensie?

Maar dit terzijde. Want nu moet het over Dominique Jacques de Eerens gaan. Werd op zijn zeventiende soldaat en vocht als sergeant mee in de bloedige strijd van 1799, in het Bataafs-Franse leger tegen de Engelsen en de Russen in onze kuststreek. Daarna gaat het duizelingwekkend snel met zijn militaire carrière. Hij schopt het tot chef-staf van de keizerlijke garde van Napoleon. In die hoge functie wordt hij in Rusland gevangen genomen. Bevrijd vocht hij als generaal-majoor mee in de Slag bij Waterloo, inmiddels aan Nederlandse zijde. Kreeg daarna hoge functies in het leger en werd directeur-generaal van Oorlog. Als luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië bestreed hij de zeeroverij en breidde hij het gezag uit op Sumatra. Was de enige katholieke Gouverneur-Generaal. En naar ieders oordeel: iemand die deugde. Op hvalkmaar.nl geven we meer informatie. Hoe is het mogelijk, dat we in 2013 met de Alkmaarsche Courant verkiezingen hielden over de grootste Alkmaarders aller tijden en deze gigant over het hoofd zagen. Nergens in de stad wordt aan hem herinnerd, geen straatnaam, afgezien van zijn portret onbekend bij het Regionaal Archief. Daar mag wel eens verandering in komen.

Klik hier en hier voor meer informatie.

Een groot dossier van G.J.Olthof over Dominique Jacques de Eerens is hier te vinden