Leven in Alkmaar in de 30-er jaren

Hoe zag de stad Alkmaar eruit in de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog?  Bioloog Ton van der Lichte schetst van die periode een beeld aan de hand van de belevenissen van het gezin Moene. De lezing vindt op dinsdag 6 maart 2018 plaats in de Sociëteit aan het Varnebroek 31 te Alkmaar en begint om 20.00 uur. De toegang is voor HVA-leden gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 3,-.

Het gezin Moene woonde van september 1935 tot juli 1939 in de Lyceumstraat te Alkmaar. Gezinsleden bezochten diverse scholen (Julianaschool, Rijks HBS, Rijkskweekschool), gingen naar de kerk (Gereformeerde kerk) en waren lid van uiteenlopende verenigingen (o.a. bridgeclub, schaakclub, zweminrichting, padvinderij).  Zij deden boodschappen in de buurt en in het centrum van de stad. Ton van der Lichte laat aan de hand van foto’s een beeld van het gezinsleven in die jaren zien. Hij besteedt ook aandacht aan een boek, dat de avonturen in Alkmaar, Egmond en Heiloo beschrijft van een zoon uit het gezin Moene. Voorts vertelt hij over het overlijden van een kindje uit het gezin en de contacten van een ander jong gezinslid met specialisten van het ziekenhuis. Voor de schets van het leven in het toenmalige Alkmaar put hij ook uit enkele interviews die hij recent met enkele “krasse Alkmaarders” heeft gevoerd. Aan de hand van plattegronden, beelden van straten en stadsgezichten uit die tijd laat hij zien hoe de inwoners toen hun stad zagen.


Lyceumstraat 1933