Henk de Visser, secretaris van de Boerderijenstichting ‘Vrienden van de Stolp’ geeft op dinsdag 4 december een lezing over de ‘piramides van Noord-Holland’. De stolp wordt bedreigd.

Met hun massale piramidevormige daken markeren de stolpboerderijen het platteland van Noord-Holland. Ze geven het gebied een geheel eigen, herkenbaar silhouet. Ruim 5.500 stolpboerderijen staan er nog maar het aantal neemt steeds af door wegenaanleg, stads- en dorpsuitbreidingen en potsierlijke verbouwingen.

Stolpen zijn agrarisch niet meer bruikbaar en de meeste stolpen zijn herbestemd. Vooral als woonboerderij maar ook als kantoor of winkel, praktijk of horeca. Zo blijft de karakteristieke bouwvorm voor het landschap bewaard. De Boerderijenstichting Noord-Holland Vrienden van de Stolp geeft voorlichting en gerichte, bouwkundige adviezen voor bestemmings-verandering en verbouwingen.

In april 2018 kreeg de stichting de Oud-Alkmaar-prijs uit waardering voor dertig jaar ijveren voor het behoud van de stolp. Zie het verslag hier.

De lezing is gratis voor de leden. Niet-leden betalen €3. Wie ter plekke lid wordt (€20) heeft gratis toegang.
20.00 uur, Sociëteit Varnebroek 31, Alkmaar. NB. Gebruikt u, indien u met de fiets komt, s.v.p. de stalling aan de achterzijde van de zaal.