500 jaar Luther en zijn erfenis in Alkmaar

Luther, de Lutherse kerk en Lutherse muziek vormen het onderwerp van de eerste lezing dit najaar van de Historische Vereniging Alkmaar (HVA). De lezing vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017 in het gebouw van de Lutherse kerk te Alkmaar (hoek Oudegracht/hoek Baangracht).

Op 31 oktober a.s. is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg heeft opgehangen. Dit feit markeert in de geschiedenis de start van de reformatie. Gedurende de volgende eeuwen heeft die reformatie heel veel invloed gehad op de Europese geschiedenis en op het leven van burgers in vele landen. Maarten Luther staat bekend als rebel. Hij wordt beschouwd als een slimme PR-man, die optimaal de mogelijkheden van de nieuwe boekdrukkunst benutte.

Dominee Yvonne Bos gaat in op de persoon van Luther en zijn streven om de katholieke kerk te hervormen. Daarnaast staat zij stil bij het ontstaan van de Lutherse gemeenschap in Alkmaar en de bouw van de Lutherse kerk, die een van de vele sieraden vormt van de Alkmaarse Oudegracht.

Op deze avond is ook organist Pieter van Dijk aanwezig. Hij gaat in op de kenmerken van de Lutherse kerkmuziek en laat fragmenten van deze muziek ook horen op het Müllerorgel dat in de Lutherse kerk aanwezig is.

Aanvang van de lezing is 20.00 uur. De toegang is voor leden van de HVA gratis, niet leden betalen € 3,- (inclusief koffie/thee).