Boomlust? Boomverdriet!

De sprookjesachtige foto van Rick Akkerman laat u er mogelijk naar verlangen nog eens te wonen op een romantische boerderij…Had hier dus gekund. Maar u heeft uw kans laten lopen. Boomlust ging in vlammen op. De sloopvergunning van de Gemeente hoeft niet meer tot verbazing te wekken. Die verbazing was er eerder wèl. Toen de boer vertrok is de hoeve aan de Schermerdijk op de voorlopige lijst van gemeentelijke monumenten geplaatst. Maar tot een definitieve aanwijzing kwam het niet. Achteraf werd duidelijk waarom. Die plek kwam aanvankelijk in beeld voor het nieuwe MCA. Daar rekende de nieuwe eigenaar ook op. Doorverkopen aan het MCA was het geheime scenario. Toen de plek voor het MCA afviel probeerden we de boerderij alsnog erkend te krijgen als monument. Maar de Gemeente wilde eerst de plannen van de eigenaar afwachten. Die koos eieren voor zijn geld en wilde meegaan in ons restauratievoorstel. Maar ook twee woningen erbij bouwen. Wat ons betreft akkoord, als dat kon in een passende stijl. De Gemeente wilde echter niet meewerken aan dit plan. Toen kwam er een nieuwe wethouder en begreep de Gemeente, – na aandringen van de HVA en de Boerderijenstichting -, opeens de monumentaliteit. Men wilde alsnog meewerken. De Provincie stelde echter dat de Gemeente niet zonder motivatie woningen mocht laten bouwen in het buitengebied. Wij drongen er bij de Gemeente op aan: stuur die motivatie nou. De eigenaar had er ondertussen genoeg van en vroeg een sloopvergunning aan. Die kreeg hij, maar de Gemeente vergat toen aan te geven dat de nieuwe woningen alleen werden toegestaan als de boerderij kon worden behouden. Door deze slordigheid van de Gemeente en de slechte communicatie met Haarlem ging de Provincie nu wèl akkoord met de sloop van de boerderij èn met de bouw van twee nieuwe woningen. De recessie voorkwam uitvoering. Nieuwe kans voor behoud en herstel, dachten we. De boerderij verloederde echter zienderogen. Tenslotte werd de boerderij doorverkocht. We bemiddelden nog voor een kerk, die interesse had. En wij bleven Gemeente en Provincie waarschuwen: nog is het niet te laat, de kenmerkende delen staan overeind, restauratie is mogelijk, geef bescherming nu het nog kan…Maar Boomlust eindigde toch als Boomverdriet. De laatste Alkmaarse boerderij in de Schermer werd aan zijn lot overgelaten. Soms is het genoegen om in het bestuur van onze mooie Historische Vereniging Alkmaar te zitten niet heel erg groot…
Met vriendelijke groeten,

Leen Spaans