Sinds kort heeft de Historische Vereniging Alkmaar een nieuwe voorzitter. We hebben met veel lof afscheid genomen van Leen Spaans, die na 3 periodes van 3 jaar statutair de voorzittershamer moest overdragen. Dit keer aan een planologe met een voorliefde voor oude middelgrote Nederlandse steden in het algemeen en Alkmaar in het bijzonder. Een stadssociologe, die geboeid ziet hoe een stad groter is dan de som der delen. Hoe mensen met de gebouwen, straten, pleinen én met elkaar omgaan om een stad te maken tot wat het is. En hoe het zo gekomen is. Verleden en heden van de ontwikkeling van de stad, dus.

En zelf heeft zij (inderdaad, een vrouw!) ook een bijzondere levensloop tot nu toe gehad. Geboren in Chicago in de Verenigde Staten, als kleindochter van Nederlandse emigranten uit Groningen. Opgegroeid in het dorpje dat South Holland heet. Gedreven door idealen en op zoek naar een rechtvaardiger plek op aarde dan de VS in de jaren ’60 en ’70 was, zelf geëmigreerd: Eerst naar Canada en daarna in 1973 naar Nederland. Droom gerealiseerd: planologe geworden. Gewoond in Amsterdam, Haarlem, Zwolle, Texel en nu al 15 jaar in Alkmaar. Gewerkt bij overheden zoals Regio Zuid-Kennemerland, Alkmaar, Haarlem, Zwolle, Provincie Noord-Holland, stadsdelen van Amsterdam. Eigen adviesbureau gestart in 1992. Altijd in voor een nieuwe avontuur. Eerst denken, dan doen. Beleid en management, altijd op het eigen vakgebied. En nu voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar. Wat wil een mens nog meer.

U heeft inmiddels gemerkt dat de wekelijks columns doorgaan. Verschillende bestuursleden van de Historische Vereniging schrijven columns over hun belevenissen, kennis en inzichten. We blijven ons op velerlei wijze inzetten voor het vergroten van de kennis over Alkmaar en de waardering voor deze prachtige historische stad en dorpen. Met lezingen, wandelingen, ons fraaie tijdschrift Oud Alkmaar, de Puienprijs, excursies, de Monumentenloods. En ook met (soms ongevraagde) adviezen over de ontwikkeling van de stad, over de relatie tussen oude en nieuwe wijken, over monumenten en kunst.
Er zijn grootse stedelijke ontwikkelingen op komst en de vraag is hoe deze met wederzijdse respect en waardering passend te maken zijn bij de bestaande stad. Er is nieuwe wetgeving op komst: de Omgevingswet, die meer participatie van burgers en organisaties in de stadsontwikkeling beloofd.

Het is een boeiend moment om voorzitter van de Historische Vereniging Alkmaar te worden. En dat doe ik met alle plezier!

Carol Korringa