Koude Oorlog in Alkmaar?
“Thuiskomen van een koude kermis” betekent zoveel als een ‘bittere teleurstelling’. Je had je zo verheugd, maar er kwam niks van terecht. Hoe zit dat met het begrip ‘Koude Oorlog’? Niemand had er zo vlak na de Tweede Wereldoorlog behoefte aan om zich te verheugen op weer een nieuwe. Toch waarschuwde George Orwell al in 1945 voor een dreigende ‘cold war’, Koude Oorlog. De beroemde schrijver van ‘Animal Farm’, dat de meesten van mijn generatie vast gelezen hebben in de derde klas, hield ons een venijnige satire voor op de heilstaat van Stalin. Pas veel ouder realiseerde je je dat je opvoeding en vorming bepaald was door die Koude Oorlog. Een oorlog zonder wapengeweld in ons eigen land, maar met een voortdurende dreiging dat ons hetzelfde kon overkomen als Joegoslavië, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, ingelijfd door de USSR. Of een Derde Wereldoorlog. Men beweert sindsdien dat die voortdurende dreiging, de ‘balance of terror’, juist een derde wereldoorlog heeft voorkomen. Maar als je de Telegraaf in die tijd wilde geloven, – de jaren 50 tot 70 -, konden de Russische tanks iedere dag op de stoep staan. “Boeiend”, zie ik u denken, “maar wat heeft dat met de Alkmaarse geschiedenis te maken?” Nou, na deze passage om uw geheugen op te frissen, kan ik u melden, dat wij geïnteresseerd zijn in uw ervaringen met de Koude Oorlog in Alkmaar. De gemeente Alkmaar en de Stichting Militair Erfgoed wil de overblijfselen van de Koude Oorlog in Alkmaar en omgeving onderzoeken en inventariseren. Ook de Historische Vereniging Alkmaar heeft zijn medewerking toegezegd. Zo kennen we bijzondere plekken, die aan de oorlogsdreiging in die jaren herinneren: de commandobunker van de Bescherming Bevolking, de openbare schuilplaats onder Theater De Vest, de atoombunker onder de Telefooncentrale, en de bunker voor het stadsbestuur onder het stadhuis. Wat voor ervaring heeft u met deze episode in onze recente geschiedenis? Was u lid van de BB? Zag u dat uw buren een atoomkelder bouwden in hun tuin? Uw verhalen, foto’s, filmpjes of anekdotes zijn van harte welkom. Die kunt u opsturen naar KoudeOorlogAlkmaar@gmail.com. Op donderdagavond 18 oktober 2018 bent u bovendien vanaf 19.30 uur welkom in het Regionaal Archief Alkmaar, Bergerweg 1. De toegang tot deze interactieve avond is gratis. U kunt een tentoonstelling bekijken en een lezing over het project volgen van twee experts. Zie hvalkmaar.nl voor meer informatie. (Overigens ben ik van mening, dat de Hortus Alkmaar moet blijven! Maar dit terzijde…)

Kijk ook hier!