Is uw pand ouder dan 1940 en staat het in Alkmaar? Dan mag u winkelen in de gemeentelijke Monumentenloods. De Monumentenloods is een doorgeefluik voor historisch bouwmateriaal. U vindt er materialen die zijn vrijgekomen na sloop of verbouwing van een historisch pand uit de stad. Dus zoekt u bijvoorbeeld een originele Amsterdamse School schuifdeur, een marmeren wastafel of hang- en sluitwerk? Kom dan eens langs op ons tijdelijk adres aan de Alexander Flemingstraat!

Vanaf de jaren’ 50 van vorige eeuw werd er anders, meer massaal en industrieel gebouwd dan voor de 2de wereldoorlog. Ook werden in de vernieuwingsdrang na de oorlog panden in- en uitwendig vernieuwd. Daardoor kwamen veel oude, afgedankte bouwmaterialen zoals kozijnen met ramen en deuren, dakpannen, maar ook tegels of lambriseringen in de afvalbak terecht. Op veel plekken in Nederland trokken mensen zich deze veronachtzaming van veelal historische bouwmaterialen aan. Zo ook in Alkmaar. Zo’n 40 jaar geleden heeft de gemeente Alkmaar een loods ingericht om de materialen op te slaan: de Monumentenloods. Sinds dit jaar wordt de Monumentenloods, op verzoek van de gemeente Alkmaar, beheerd door de Historische Vereniging Alkmaar.

Monumentenloods
Vanwege restauratie van de vestiging op Torenburg 3 (de verbinding tussen de Dijk en de Wagenweg) diende de gehele inventaris (!) verhuisd te worden naar een tijdelijke loods op Bedrijventerrein Oudorp. De tijdelijke loods biedt veel ruimte om de materialen te ordenen en te inventariseren. Wij zijn begonnen met de ramen en deuren te fotograferen. De overige materialen hebben we met een aantal overzichtsfoto’s vastgelegd, zodat de belangstellende een indruk krijgt van wat er zoal is. Daarnaast zijn materialen die geen relatie hebben met bouwkundig erfgoed, zoals tafels, kastjes etc. Deze zaken willen wij met voorrang willen verkopen om te voorkomen dat ze weer terug verhuisd worden naar de verbouwde loods aan de Torenburg. Begin 2020 hopen we de verbouwde loods in de Torenburg 3 te kunnen inrichten.

Criteria bij de verkoop oude bouwmaterialen
In de Monumentenloods willen wij oude bouwmaterialen verkopen aan bewoners van de gemeente Alkmaar. Dat kunt u zijn. Uw huis moet dan wel gebouwd zijn vóór 1940. Voor de meer zeldzame materialen, vaak van oudere datum, vragen wij u een plan in te dienen waarmee u als koper aangeeft wat er met die materialen gaat gebeuren.

Openingstijden en contact
De monumentenloods is tijdelijk ingericht aan de Alexander Flemmingstraat 12 b (bedrijventerrein Oudorp),
áchter de voormalige krantendrukkerij.

Elke woensdag is er inloop van 10.00 tot 12.30 uur.

Voor vragen kunt u bellen met:

> Jos Stroomer: 06 11 77 25 65 of
> Lucas Zimmerman: 06 51 84 96 15