Presentatie Walk of History in de Langestraat te Alkmaar op woensdag 30 november, 18:00 uur

Groot feest aan het eind van de middag op 30 november toen de vernieuwde Langestraat werd opgeleverd en de lichten aangingen. Op deze namiddag heel bijzondere lichten: de vijftig geschiedenis-kunsttegels naar een idee van schilderes Pauline Bakker en gerealiseerd door digital artist Katinka Krijgsman. Leen Spaans en Bert Muis van het bestuur van de Historische Vereniging Alkmaar leverden Pauline de thema’s en schreven de verhalen voor de tegels. Want bij elke tegel hoort een verhaal, waarin verteld wordt door welke gebeurtenis uit de geschiedenis Pauline zich liet inspireren. De verhalen zijn in de straat bij de lichttegels te lezen op de smartphone of op de i-pad en thuis op de computer. Op die middag werd ook op feestelijke wijze het bijbehorende boek gepubliceerd. Verschillende artiesten en leden van Alkmaar Kaeskoppenstad verleenden hun medewerking. Het adres van de website luidt: http://walkalkmaar.nl/

Het verhaal dat bij deze (voorbeeld-)tegel hoort (geadopteerd door Simone van de Vlugt) luidt:

  1. De Librije bewijst: we zijn niet van de straat in Alkmaar

Na de Reformatie, als het oorlogsgeweld achter de rug is, als de stad goed verdient aan de nieuwe centrale marktpositie met een centrale waag voor de hele regio, als de gemoederen en geloven zich in een nieuw evenwicht tot elkaar kunnen verhouden, wil het stadsbestuur laten zien, dat er ook aandacht is voor studie, literatuur en cultuur. De zelfbewuste stad schaft zich aan het eind van de 16e eeuw een Librije aan, een kostbare boekenverzameling, die gehuisvest wordt in een zaal boven het ingangsportaal van de Grote Kerk. De eerste openbare bibliotheek van de stad zou je kunnen zeggen. Ook andere steden van aanzien hadden een Librije. Alkmaar kon niet achterblijven. De grote zware boeken, dikke banden in leer gebonden, vaak prachtig geïllustreerd, lagen aan de ketting. Je kon ze ter plekke lezen en inzien, nooit meenemen. En je moest Latijn kunnen lezen, de taal van de meeste boeken in die tijd. De meeste boeken werden nieuw op de markt aangeschaft. Meestal filosofische en godsdienstige werken. De collectie diende lange tijd voor de studie van de grote denkers en wetenschappers van de 16e en 17e eeuw. Aan de zeer veelzijdige en erudiete Cornelis Willem Bruinvis (1829-1922) heeft de stad heel veel te danken. Hij redde de Hof van Sonoy van de sloop. Hij opende de ogen van het stadsbestuur voor het monumentale bezit. Oud Alkmaar zou er zonder hem anders en vooral minder hebben uitgezien.   Na zijn pensioen in 1900 richtte hij het eerste stadsarchief in. Daar kreeg het boekenbezit van de 17e eeuwse Librije een veilig onderkomen. Het Regionaal Archief  is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk instituut voor onderzoek en conservatie van de stad- en streekgeschiedenis. Het monumentale gebouw aan de Bergerweg 1, eertijds gebouwd en gebruikt als technische school, zet regelmatig de deuren wijd open voor tentoonstellingen en lezingen. Zeer de moeite waard.