Persbericht: 90 Alkmaarders

De Historische Vereniging Alkmaar heeft dit jaar uitvoerig zijn 90-jarig bestaan herdacht met verschillende activiteiten sinds het voorjaar. Het slotakkoord is de publicatie van een bundel portretten van 90 Alkmaarders door de eeuwen heen, die beroemd zijn geworden, of die het verdienen eindelijk te zijn. Het boekje is fraai vorm gegeven met afbeeldingen op elke pagina.

Bij het doorbladeren kom je vertrouwde namen tegen, maar ook onverdachte. Wie hoorde er eerder van  Johannes de Alcmaria, Anna Aukes-Timmers, Jaap Best, Johan van Dam, Pieter Groebe, Ida Peerdeman, Alfred Peet, Marie Portegies….? Dat Cornelis Drebbel, Johan Ringers, Rudi Carrell en Joost Zwagerman worden genoemd mocht verwacht worden. De eregalerij van opmerkelijke stadgenoten uit verleden en heden is juist door zijn afwisseling van onbekend en bekend erg aantrekkelijk geworden. En soms zijn de namen van de Alkmaarse helden dan wel bekend, maar het achtergrondverhaal weer niet.

De redactie heeft zich beperkt tot 90 portretten. Natuurlijk vanwege het 90-jarig jubileum. Dat getal was dit jaar ‘magisch’. Het hadden er best meer kunnen zijn, want de geschiedenis van onze stad levert bij schatgraven veel interessante mensen op. Er moest dus een keuze worden gemaakt, soms bepaald niet eenvoudig. Want er vielen grote namen af. Een zo evenwichtig mogelijke verdeling over de eeuwen, mannen en vrouwen, beroepsgroepen bepaalde de keuze. Het resultaat is rijk. Wie de stad en zijn roemruchte inwoners nog beter wil leren kennen, zal in dit boekje een paar genoeglijke leesuren vinden. Alle leden van de Historische Vereniging Alkmaar krijgen het gratis thuisgestuurd. Anderen kunnen lid worden (ww.hvalkmaar.nl) en het op die manier bemachtigen. In de boekwinkels en in het museum zullen ook enkele exemplaren te koop worden gelegd. Adviesprijs €10.

Cover 90 Alkmaarders small Huldiging redactie 90 Alkmaarders 9 december 2015s Lidewij de Koekkoek ontvangt eerste exemplaar 90 Alkmaarders 9 december 2015s

Presentatie op 9 december 2015 in de zaal Portret van Alkmaar van het Stedelijk Museum. Voorzitter Leen Spaans huldigde de redactie, v.l.n.r. Jan Drewes, Gerard Dekkers, Marlies ten Berge, Eelkje Knol (niet aanwezig: Lisa Oskamp). Lidewij de Koekkoek, de directrice van het Museum, ontving van Gerard Dekkers het eerste exemplaar van ’90 Alkmaarders’.