Naar aanleiding van de column, waarin de gevelsteen in de Koningsstraat ter sprake kwam, met de tekst ‘Blyt hier, opynene regeert’ kregen we een interessante reactie. Enkele jaren geleden verscheen de bundel ‘Machtig en Prachtig’. Daarin vertelt Emmy Reijngoud over de wapensteen. Harry de Raad van het Regionaal Archief wees haar op een artikel uit rond 1910 van dominee en archiefmedewerker Makkink, die er een beschouwing aan heeft gewijd. Volgens deze visies slaat de tekst niet op blijheid, zoals in de column werd beschreven, maar op belijden. Jacob van Lennep gaf er in de 19e eeuw de vrolijke verklaring van ‘Blijheid’ aan. Maar de steen zou helaas niet origineel uit Alkmaar komen, maar door een van de Vladerackens, een 18de-eeuwse bewoner van het hoekpand, zijn meegenomen uit de Betuwe, uit Opijnen. Harry de Raad vermoedt dat het een wapensteen uit de 17de of misschien zelfs vroege 18de eeuw is. Een van de heren Vladeracken of de Cocq van Opijnen zal ooit Jeruzalemvaarder zijn geweest en daar zijn wapen aan hebben ontleend. Aan Christi Klinkert van het Stedelijk Museum is door Harry de Raad inmiddels gevraagd of zij nog iets kan zeggen over de mogelijke ouderdom, afgaande op de vormgeving enz. van de wapensteen. Wordt vervolgd wellicht.