Het nieuws over de herbestemming van de St. Josephkerk aan de Nassaulaan/Geestersingel te Alkmaar maakt duidelijk, dat er voor de parochie, het bisdom en de gemeente Alkmaar een intensieve periode van bezinning over de toekomst van dit markante kerkgebouw is afgesloten. ‘De kogel is door de kerk’, zogezegd. De Historische Vereniging Alkmaar is blij met deze duidelijkheid. Er komen woningen in het gebouw, dat betekent meestal forse ingrepen. We vroegen de architect, die is aangetrokken voor het herbestemmingsproject, Alkmaarder Rob de Vries, hoe de toekomst van dit fraaie monument en zo beeldbepalende pand op die plek er uit ziet. We laten hem graag zelf aan het woord:  

“Er is intensief overleg geweest met de parochie en het Bisdom over de herbestemming van de kerk. Het is een gebouw waar veel emotionele herinneringen aan hangen. Het afscheid is vervelend maar onontkoombaar. Daarvoor is onderzoek gedaan naar nieuwe functies die een maatschappelijk doel dienen zoals bibliotheek en theaterachtige functies. Naast het gebruik zijn ook de omgeving en de status van het gebouw van belang.

Detailhandel of horeca is gelet op de emotie en de invloed op de leefbaarheid van de omwonenden niet wenselijk. De toename van verkeersbewegingen en parkeerdruk is plaatselijk niet op te vangen. Er is afgetast of de plaatselijk culturele sector interesse zou hebben om de kerk te verwerven en exploiteren. Maar het Canadaplein is de plek waar voor lange tijd de grote culturele instellingen zullen blijven. De huidige voorzieningen zijn ruim voldoende voorzien op een steenworp afstand van de Joseph kerk, dus uitbreiding is niet gewenst.

Dan zijn de belangen van de kerk als monument zwaar meegewogen. Om bovenstaande redenen is, na een intensief onderzoek, besloten dat het maken van grote appartementen de mogelijkheid biedt om aan alle eisen en wensen tegemoet te komen.

De noodzakelijke ingrepen in de gebouw moeten tot het minimum worden beperkt.

Daardoor zal het dak nauwelijks worden aangetast. De meeste aanpassingen zullen op de begane grond plaatsvinden. Door het herstellen en terugbrengen van de voormalige hekken en hagen zullen deze ingrepen vanaf de straat nauwelijks ervaren worden.

In de kerk is veel onderzoek gedaan naar de aansluiting tussen oude details en nieuwe materialen. De keuze voor grote appartementen betekent dat de ruimtelijkheid van de kerk binnen de woningen duidelijk aanwezig blijft. Verder wordt de viering, het hart van de kerk, leeg gehouden zodat over de hele hoogte de oorspronkelijke maat van de kerk behouden blijft. Voor de parochianen is op hun verzoek de sacristie buiten de herbestemming gehouden zodat er een gebeds- en stilteruimte aan het kerkgebouw verbonden blijft. Uiteraard is er vanwege de monumentstatus regelmatig overleg met de afdeling Erfgoed van de gemeente Alkmaar.”