Journalist Jan Hopman kreeg via Harry de Raad van het Regionaal Archief een even merkwaardig als uniek boekje in handen. De Levensbysonderheeden van Weynandt Josephus Rochel, (alias) het Keulsche Roselyntje. Het zou in 1763 gedrukt zijn in Alkmaar, hoewel de titelpagina Antwerpen vermeldt. Wie het boekje leest begrijpt wel dat er reden is om geheimzinnig te doen over de herkomst. Het boekje is letterlijk ‘uniek’ omdat er maar één exemplaar van bekend is. Eigenlijk betreft het een misdaad- of schelmenroman van het type, waar men in de achttiende eeuw van smulde. List en bedrog op alle pagina’s, maar nooit gepakt worden. Dat ging er in als koek. En dat de auteur een wel heel erg dikke duim had nam men voor lief. Maar in het boekje over Roselyntje zit het anders. Het Regionaal Archief onderzocht de gemelde feiten in het boekje. Niks dikke duim. Ze klopten. Rechtbankverslagen en notariële akten tonen aan dat deze Weynandt Rochel in Alkmaar gewoond heeft, onder andere op de Oudegracht. Zijn merkwaardige vrouwelijke pseudoniem ‘Roselyntje’ wijst op een gespleten persoonlijkheid. Die conclusie kan je ook trekken als je zijn bonte verzameling beroepen leest, meteen al op de titelpagina. Eerzame functies als kleermaker en wijnkoper, scherm- en dansleraar, dienaar van de justitie naast koppelaar, voddenkoper, kwakzalver, nacht- of strontwerker. Wat is dit eigenlijk voor een boekje? Een wraakschrift van iemand die zich door Rosalyntje zwaar benadeeld voelde of een apologie, waarin Rosalyntje zelf verantwoording aflegt van zijn dubieuze levenswandel? Of waant hij zich een Tijl Uilenspiegel en is hij trots op zijn schanddaden. Dat kan immers ook: in onze tijd Holleeder onbeschaamd zien optreden op tv voor een zaal studenten is even brutaal. Dat soort types heb je. In alle tijden.

Hoe dan ook, Jan Hopman, ervaren schrijver na twee boeken over het Amsterdamse verzet, raakte gefascineerd door dit bizarre levensverhaal, waarvan de feiten dus kloppen. Waarom werd die man nooit gearresteerd en veroordeeld? Het antwoord is verbijsterend. De galg kon worden ontlopen door de meest perfecte moord te plegen, vertelde Jan Hopman bij de presentatie vorige week woensdag. Met dit unieke manuscript als uitgangspunt schreef Jan Hopman een moderne crimi, die zich afspeelt in de tijd van de Republiek, in de achttiende eeuw met grote standsverschillen, onvoorstelbare goedgelovigheid en een nog kleinere pakkans voor de boeven dan nu het geval is. Het boek is te koop in de Alkmaarse boekhandels. Van harte aanbevolen.

De Verrijzenis van Roselyntje, Boekscout, ISBN 978940 2244588.