Het bezwaarschrift van de HVA voor wat betreft het nieuwe drijvend terras bij Proeflokaal De Boom is onlangs behandeld in de gemeentelijke Bezwarencommissie. Wij hebben die behandeling gebruikt om te benadrukken dat we het ongewenst vinden dat de gemeente deze vergunning verleende zonder breed gedragen beleid te hebben geformuleerd. Het plan van de ondernemer kon daarom alleen aan het huidige bestemmingsplan worden getoetst, en daarin wordt dit lange, drijvende terras nu eenmaal niet toegestaan.

Het college van B&W besloot daarvan af te wijken. Wij hebben de Bezwarencommissie er op gewezen dat de grachten van het centrum al jaren geleden de status van Rijksmonumenten kregen en dan moet je behoedzaam omgaan met de kwaliteiten van die grachten. In de Alkmaarse Courant van 17 september 2019 is een artikel geplaatst die de suggestie wekt dat het college ons bezwaarschrift al behandeld heeft en ongegrond heeft verklaard. Maar dit is juist niét het geval.

De behandelende ambtenaar heeft zelf contact met ons opgenomen om te vertellen en te bevestigen dat de heroverweging door het college nog gaande is. Het verhaal dat in de jaren 60 begonnen is toen de gemeente plannen had om grachten in de binnenstad te dempen, lijkt een nieuwe hoofdstuk te krijgen. Toen heeft de gemeente, mede op aandringen van de HVA, de demping van de grachten stopgezet. De doorbraken door de binnenstad om auto’s vrij baan te geven gingen gelukkig toen niet door.

Nu vrezen wij een nieuw aanval op de grachten in de vorm van drijvende terrassen die voor het zicht neerkomen op het gedeeltelijk dempen van grachten. Wij zijn zeer benieuwd naar de heroverweging van het college en hun inhoudelijke reactie op ons bezwaarschrift. Daarna gaan wij overwegen of we doorgaan met onze bezwaren. Het verhaal is dus nog niet ten einde.