De Historische Vereniging Alkmaar maakt deel uit van de ‘klankbordgroep’, die meedenkt over de komst van het nieuwe ziekenhuis in De Hout. Dat is een complex, maar nuttig proces. Vandaag bespreekt de ‘Commissie Ruimte’ van de gemeenteraad de stand van zaken. Er ligt een concept-bestemmingsplan ter bespreking. De gemeenteraad wil uiteraard weten of we op koers liggen. Het College en de Noord-West Ziekenhuisgroep suggereren aan de gemeenteraad, dat het ontwikkelproces zich succesvol voltrekt en dat de inspraak via de klankbordgroep, met een aantal belanghebbende Alkmaarse organisaties, tot nuttige inzichten en bijstellingen heeft geleid. Er is in de Langestraat  een tevreden gevoel, dat het ziekenhuis ‘slechts’ 5900 m2 van De Hout extra nodig lijkt te hebben. Maar kloppen deze uiterst positieve suggesties wel en is er reden tot gerustheid en tevredenheid over het tot nu toe gevoerde ontwikkelproces?  Adapt!, partner met de HVA in de klankbordgroep, schreef voor de gemeenteraad een eigen analyse van de gang van zaken tot nu toe. De conclusie is niet geruststellend: de gemeente veroorzaakt zelf door zijn voorbarige vrijgevigheid en premature processtappen een onduidelijke en onveilige procedure. Er wordt veel meer van De Hout opgeofferd dan nodig is. De klankbordgroep voelt zich niet serieus genomen. Naast het officiële verhaal van college en ziekenhuisbestuur is er nog een ander verhaal te vertellen is. Lees het hier. Met dank aan Adapt!