OUD ALKMAARPRIJS 2015 VOOR GERRIT VALK

De prijs die de Historische Vereniging Alkmaar jaarlijks uitreikt is bedoeld om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de bestudering van de geschiedenis van onze stad. Dat Gerrit Valk de prijs niet eerder ontving zal de kenners van onze stadsgeschiedenis wellicht verbazen. En dat is het beste bewijs, dat de eervolle prijs hem zeer nadrukkelijk toekomt. Immers, Gerrit Valk heeft een aantal bijzondere publicaties en boeken op zijn naam staan, die ook bij het grote publiek op veel waardering konden rekenen.

Zo was hij één van de drie redactieleden van “Ach Lieve tijd, Alkmaar” uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het is nog steeds een geliefde bron voor ieder, die zich in de stadsgeschiedenis wil verdiepen. Hij promoveerde met de dissertatie “AZ is de Naam”. Niet alleen beschrijft hij daarin het ontstaan van de club AZ en zijn voorganger, het ontstaan van het betaald voetbal in Nederland, maar ook laat hij zien hoe de Nederlandse maatschappij van de jaren vijftig, de wederopbouwperiode, gespiegeld wordt in de zich aarzelend ontwikkelende profsport van die dagen.

 

Het meest bekend werd Gerrit Valk wellicht door zijn publicaties over Alkmaar in de Tweede Wereldoorlog: Alkmaar in oorlogstijd 1940-1945 (1983), Alkmaar 1940-1945. Kroniek van de bezettingsjaren (1995) en ‘Pantsers stooten door, Stuka’s vallen aan’. Melchert Schuurman, een muziekleven in dienst van de NSB en de Waffen-SS (2014). Het verhaal van Melchert Schuurman ontstijgt het belang van Alkmaar. Het geeft een indringend beeld van de wijze, waarop een totalitair regime de kunst, in dit geval de muziek, naar zijn hand zet. Inmiddels werkt Gerrit Valk aan een nieuw overzichtswerk over Alkmaar in de Tweede Wereldoorlog om alle nieuwe feiten, die de laatste jaren beschikbaar zijn gekomen, te ontsluiten voor een groot publiek. In het recent verschenen boek over de Alkmaarse verzetsheld Fritz Conijn wordt Gerrit in het voorwoord door de auteur bedankt voor zijn waardevolle adviezen. Logisch, want wie weet er meer van deze Alkmaarse geschiedenisperiode, dan Gerrit Valk.

In 1968 stelde de Historische Vereniging Alkmaar (toen nog ‘Oud Alkmaar’ geheten) de Oud Alkmaarprijs in. Deze is bedoeld om personen of verenigingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de doelstellingen van Oud Alkmaar (later Historische Vereniging Alkmaar) te verwezenlijken. De prijs omvat een certificaat, een envelop met inhoud en sinds 1997 ook een gouden speld met het verenigingsbeeldmerk. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur krijgt daartoe een gemotiveerd advies van een commissie van vier ereleden van de vereniging. Op deze website is een overzicht te vinden van de personen en instanties die in de loop der jaren de prijs ontvingen.

gerrit-valk-1

gerrit-valk-2gerrit-valk-3