Padvinderij
In de laatste Oud Alkmaar (december 2017) verscheen het tweede artikel van Marlies ten Berge over de Alkmaarse padvinderijgeschiedenis. Het eerste deel verscheen in het septembernummer van 2017. Onze abonnees ontvingen ons tijdschrift thuis. Bent u geen abonnee maar wilt u beide artikelen toch lezen? Neem dan contact op met onze penningmeester via info@hvalkmaar.nl

Oud Alkmaar kost per nummer €5,00 inclusief verzending. U kunt natuurlijk ook lid worden (€20 per jaar) en alsnog om toezending van beide exemplaren vragen.