Wij vernamen afgelopen zaterdag van het plotselinge overlijden van dr. Jurjen Vis. Onthutst zijn we door dit onverwachte bericht. Zijn overlijden is een groot verlies: als mens, als wetenschapper, als historicus, als musicus en als eloquent spreker. Hij werd slechts 60 jaar.

Jurjen werkte als zelfstandig werkend historicus, musicoloog, tekstschrijver en spreker en leefde ‘van zijn pen en zijn mond’, volgens zijn omschrijving. Hij stond nog op onze agenda voor een lezing in het najaar over de ‘Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland’ en voor een artikel in Oud Alkmaar 3/2019 over dat onderwerp. G.N.M. Vis werd in Alkmaar geboren in 1958 en ging na het gymnasium (1978) geschiedenis studeren (en wonen) in Amsterdam.

Een bijzondere band met zijn geboortestad bleef bestaan, getuige de vele boeken en artikelen die hij aan diverse aspecten van de geschiedenis van Alkmaar wijdde. Dat begon al in 1991 met een boek getiteld 650 jaar ziekenzorg in Alkmaar: 1341-1991, gevolgd door monografieën over Jan Arentsz (1992) en Cornelis Cooltuyn 1526-1567 (1995). In 1994 schreef hij Oud en arm Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744-1994. Jurjen ontving in 1995 de Oud Alkmaar-prijs voor zijn publicaties, in het bijzonder over Ouderenzorg.

Zijn grote werk als één van de hoofdauteurs van het standaardwerk Geschiedenis van Alkmaar (2007) leverde hij met hoofdstukken over religiegeschiedenis, medische geschiedenis, armenzorg, sociale zorg, onderwijs en wetenschap, kunsten en cultuur. Een andere belangrijke publicatie was in 2013 het boek Hofjes van Alkmaar – Provenhuizen, Huizen en Hofjes in Alkmaar.

In 2007 promoveerde hij tot doctor in de Letteren aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift Gaudeamus. Het leven van Julius Röntgen (1855-1932). Muziek vormde een ander belangrijk deel van zijn leven als pianist, tenor, dirigent en oprichter van Capella Nova, muziekrecensent en componistenbiograaf.

Jurjen Vis was een veelzijdig man, een originele denker en boeiende schrijver, soms eigenwijs en weerbarstig, maar immer beminnelijk in de omgang. We wensen zijn kinderen, familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit grote, onverwachte verlies.

Carol Korringa,
voorzitter Historische Vereniging Alkmaar