Jan Stuyt architect van de Bloemwijk in Alkmaar

Één van de architecten die veel voor onze stad heeft betekend is Jan Stuyt. Hij zorgde ervoor, dat ons stadhuis van 1911 tot 1913 ingrijpend werd gerestaureerd. Later in 1925 bouwde hij het Sint-Elisabeth ziekenhuis, waarvan nog een mooi deel is bewaard gebleven in Verpleegtehuis Westerhout. Tal van woonhuizen in onze stad zijn ook van zijn hand. Zo ook in de Bloembuurt. Eén van de tegels van de Walk of History in de Langestraat toont zijn beeltenis. Om maar duidelijk te maken, dat we zuinig moeten zijn op zijn erfenis voor de stad.