Stefan Jansen en Joost Cox komen, Paul Stoop en Bert Muis gaan

In de vacature ‘penningmeester’ door het vertrek van Paul Stoop kan worden voorzien door het aantreden van mr. Stefan Jansen. Hij zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 april a.s. door het bestuur worden voorgedragen als nieuw bestuurslid met de taak van penningmeester. Stefan Jansen was eerder enkele jaren adviseur en bestuurslid, laatstelijk met de taak de lezingen voor de vereniging te verzorgen. Hij deed dat voortreffelijk, maar moest toen zijn bestuurstaak neerleggen wegens toenemende drukte in zijn dagelijkse juridische praktijk. Thans heeft hij de ruimte gevonden om weer terug te keren in ons bestuur. Uiteraard pas na de instemming van de Algemene Ledenvergadering. Wij verwachten dat die hartelijk en volmondig zal worden verleend.

Ondertussen danken wij Paul Stoop voor zijn voortreffelijk werk als penningmeester in de afgelopen jaren. Onder zijn hoede werden fraaie publicaties als 90 Alkmaarders, Alkmaar uit de Kunst en Walk of History Alkmaar mogelijk. Ook de financiële aspecten van de vernieuwing van ons magazine Oud Alkmaar werden door hem zorgvuldig behartigd. Paul blijft zich op de achtergrond inzetten voor ons bestuurswerk.

Bert Muis, zo vertrouwd bij de deelnemers aan onze wandelingen, acht zich eveneens genoodzaakt ons bestuur te verlaten. In de vele jaren, dat hij zich voor onze vereniging inzette, leerden we hem kennen als een kundige en bevlogen organisator. Bert verzorgde enkele jaren onze lezingen; daarna gaf hij leiding aan het wandelingenprogramma; hij organiseerde ons Open Huis en zette de documentatiewerkgroep op. Bovendien werkte hij mee aan de publicaties Machteld en Walk of History Alkmaar. Slechts een greep uit de vele activiteiten, die Bert ontplooide. Hij verlaat ons bestuur, maar blijft betrokken bij onze wandelgidsen en bij de documentatiewerkgroep.

Berts opvolger in het bestuur is dr. Joost Cox. Het bestuur draagt hem tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 10 april a.s. voor als nieuw bestuurslid met de taak van eindredacteur van ons magazine Oud Alkmaar. Joost draagt al sinds september bij aan ons bestuurswerk als assistent/inkomend lid. Er heeft een herverdeling van de taken plaatsgevonden. Netty Bleichroth leidt na Berts vertrek het Open Huis en de wandelgidsengroep. Daarvoor leidde zij de redactie van ons magazine, welke taak dus nu behartigd zal worden door Joost Cox.

De volledige samenstelling en taakverdeling van ons bestuur vanaf 11 april 2018 vindt u hier.