Van de historicus Herman Kaptein uit Heiloo is zojuist verschenen het boek ‘Nijverheid op windkracht’. Energietransities in Nederland 1500-1900. Daarin staat onder meer een uitgebreid hoofdstuk over Alkmaar als bakermat van de Nederlandse windmolenindustrie. Bovendien krijgt de Eilandspolder (het Schermereiland) met Graft-De Rijp de nodige aandacht.

Vanaf 1600 voltrok zich in ons land een ware windmolenrevolutie. Deze maakte het niet alleen mogelijk dat meren werden drooggemalen, maar ook dat mechanisatie in het productieproces op een veel grotere schaal werd toegepast. Hiermee begon in Nederland de zegetocht van een nieuwe windmolenindustrie die nergens ter wereld haar gelijke had. Zij leverde een essentiële bijdrage aan de uitzonderlijke welvaartsgroei in de Republiek. Het grote succes van het ‘windregime’ biedt op zijn beurt een belangrijke verklaring voor de late en trage overgang naar het ‘stoomregime’ in de negentiende eeuw.
In dit boek worden van beide energietransities de overgang, het verdere verloop en de betekenis voor onze geschiedenis uitvoerig belicht. Het kenmerkt zich door een veelzijdige benaderingswijze en een bredere geografische spreiding. Inzicht en verklaringen worden gezocht in zowel de veranderlijke omstandigheden als in de deelnemende personen. En omdat de windmolenindustrie zich ook in steden en buiten Holland had verspreid, reikt het verhaal veel verder dan de Zaanstreek.

Zie ook de pagina van de uitgever.