Persbericht van BEM450

Ons nieuwe land
Schrijf een verhaal of gedicht

REGIO – In 2015 bestaan de Berger- en Egmondermeerpolders 450 jaar. Ze behoren tot de oudste en mooiste polders van Nederland. Ze zijn prachtig gelegen tussen Alkmaar en de duinen. Maar worden bedreigd door de aanleg van wegen en bebouwing. Redenen genoeg om aandacht voor deze polders te vragen en om het 450 jarig bestaan uitbundig te vieren. 

Diverse evenementen en activiteiten vinden plaats gedurende het jubileumjaar, zoals een kunstroute, reünie, molendag, open huis van de boerderijen, muziek- en toneeluitvoeringen, lezingen en last but not least een verhalen- en gedichtenwedstrijd. Voor volwassenen, maar ook voor leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen en voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Iedereen mag meedoen. Schrijf een verhaal of gedicht over het thema Ons nieuwe land. De Berger- en Egmondermeerpolders zelf zijn nieuw land, door mensen 450 jaar geleden veroverd op het water. Het thema is relevant: Noord Holland bestaat voor het grootste deel uit polders, uit land dat op het water verworven is. Dat de strijd tegen water, door onder meer de stijging van de zeespiegel, een actueel thema is ziet men nu bij de Hondsbosschezeewering. Nieuw land wordt aangebracht om oud land te beschermen. Daar kan het verhaal of gedicht over gaan, maar dat hoeft niet: een verhaal of een gedicht over een ander ‘nieuw land’, nu of in de toekomst, werkelijk bestaand of bedacht, is ook welkom. Historische, hedendaagse en futuristische verhalen en gedichten, het kan allemaal. Theo Olthuis, die gedichten, toneel, liedjes en scenario’s schrijft voor bijvoorbeeld Sesamstraat beoordeelt de gedichten. Juryleden voor de verhalen zijn de Alkmaarse cultuurwethouder Anjo van de Ven, televisiemaker Chris Houtman uit Bergen en Peter van den Berg, winnaar van de Egmondse cultuurprijs, kenner van de Egmondse School en vice-voorzitter van de Bergense Kunst10Daagse.

Meedoen

De inzending sluit 16 maart. De prijsuitreiking vindt eind mei plaats. Dan worden oorkondes uitgereikt en vindt een boottocht plaats. Daarna worden de beste verhalen en gedichten gebundeld in een boek, dat uitgegeven wordt door Uitgeverij Kluitman. Het volledige wedstrijdreglement is te vinden opwww.BEM450.nl/verhalenengedichtenwedstrijd. De verhalen, gedichten of eventuele vragen kunnen per mail gestuurd worden naar: 450verhalenengedichten@gmail.com .