Gouden speld

Oud Alkmaar Prijs

In 1968 stelde de vereniging de Oud Alkmaarprijs in. Deze is bedoeld om personen of verenigingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de doelstellingen van Oud Alkmaar (later Historische Vereniging Alkmaar) te verwezenlijken. De prijs omvat een certificaat en een geldprijs en sinds 1997 ook een gouden speld of broche met het verenigingslogo. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur krijgt daartoe een gemotiveerd advies van een (vaste) commissie van vier ereleden van de vereniging. Hierbij een overzicht van de personen en instanties die in de loop der jaren de prijs ontvingen.

1969: mevr. Slijkerman en mevr. Visser voor het opknappen van hun huis aan de Kooltuin

1970: B. Smeele

1971: Rein Bankert

1972: niet uitgereikt

1973: T. Wortel en de heer De Vree voor restaureren woning

1974: Hans Koolwijk

1975: Henk Krabbendam

1976: L.F.M. Landzaat

1977: niet uitgereikt

1978: A. Houterman, directeur drukkerij Ter Burg

1979: P. Boer

1980: gidsengroep Oud Alkmaar o.l.v. mevr. N. Duyff-Koekenbier

1981: wethouder P. IJssels

1982: B.Jansen (Stichting behoud Dominicuskerk)

1983: G. Kaper

1984: groep Kapelkerk o.l.v. H.van Westrienen en de eigenares van ’t Landwijf

1985: Th. de Munnik (Alkmaarse Molenverening)

1986: Visjan en mevr. Van Uden

1987: J. Meurs

1988: Stichting Alkmaarse Historische Reeks

1989: Stichting Behoud Alkmaarse Bodemvondsten

1990: leden van de Welstandscommissie

1992: niet uitgereikt

1993: de gidsengroep

1994: Stichting Vrienden van de Grote Sint Laurenskerk

1995: drs. G.N.M. Vis voor zijn publicaties in het bijzonder over Ouderenzorg

1996: P. Verhoeven

1997: Marcel Corbié voor het restaureren van zijn woning aan de Koningsweg

1998: Wil Boots en Gonna de Reus voor hun kunsthistorisch onderzoek van de algemene begraafplaats

1999: mevr. N. Duyf-Koekenbier

2000: R. Zweers-Heymans en J. IJf voor hun inzet bij de Pinksterdrie-tochten

2001: mevrouw A.Hofstede – Buur

2002: redactie tijdschrift Oud Alkmaar (Sandra de Vries, Joop Kila, Harrie de Raad)

2003: MCA voor de restauratie Cadettenschool en aandacht voor de geschiedenis)

2004: Hans van de Leygraaff voor de bijzondere verbouwing van zijn pand

2005: Joost Cox voor de bijzondere restauratie stadhuis

2006: Joop Sik voor zijn historische foto’s , het gidsen etc.

2007: Carla Rogge

2008: Ben van Houten

2009: Stichting Johan Bos (in stand houden industrieel erfgoed en molenaarsvak)

2010: Remonstrantse kerk Fnidsen. (350j. bestaan en de symbolisch voor grote inzet van de vrijwilligers van alle monumentale kerken)

2011: Rob Roedema, archeoloog van de gemeente Alkmaar

2012: Gerard Toorenburg, vanwege zijn voortrekkersrol bij de reconstructie van de Nieuwlandbrug

2013: Jan Roobeek, vanwege o.a. zijn inzet voor Kaeskoppenstad, De Craen, de Puienprijs

2014: Joop Elsinga, vanwege zijn bijzondere monumentenfotografie en ondersteuning bij alle grote restauratieprojecten van de afgelopen 30 jaar

2015: Gerrit Valk, vanwege zijn boeken en publicaties over Alkmaars geschiedenis, met name Alkmaar tijdens de Tweede Wereldoorlog