OUD ALKMAARPRIJS 2017 VOOR PETER BITTER

De prijs die de Historische Vereniging Alkmaar jaarlijks uitreikt is bedoeld om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor de bestudering van de geschiedenis van onze stad. Dat Peter Bitter de prijs dit jaar ontvangt is een niet te missen kans. Immers, Peter Bitter vierde onlangs zijn 25-jarig ambtsjubileum als stadsarcheoloog. Bij die mijlpaal staan we graag stil. Want wat heeft Peter in die tijd de kennis van de geschiedenis van onze stad niet verrijkt! Werkelijk formidabel.

In zijn nieuwste kloeke publicatie “Schaven aan Alkmaar” van december 2016 doet Peter verslag van 25 jaar archeologisch werk voor onze stad, samen met zijn team en vrijwilligers sinds 1991. Tientallen publicaties van zijn hand of met zijn medewerking gingen daar aan vooraf. En altijd was Peter bereid om met een lezing persoonlijk verslag te komen doen van de jongste ontdekkingen. Soms schoof hij ook een medewerker in die positie om diegene de eer van de aandacht te gunnen als hij of zij een belangrijke rol had gespeeld bij het recente onderzoek. Door Europese en Nederlandse wetgeving is archeologisch onderzoek tegenwoordig sterk gereglementeerd. Om van de meestal korte tijd, die tussen afbraak en nieuwbouw op een stadsperceel beschikbaar is een vruchtbaar project te maken, is een goede organisatie van het veldwerk van groot belang. Peters succes wordt daarom niet alleen geschraagd door een schrandere geest, een vaardige pen en een vlotte spreekvaardigheid, maar ook door tal van managementkwaliteiten. De leden van de Historische Vereniging Alkmaar bewonderen zijn kennis en kundigheid en genieten van de vondsten, die ons noopten de geschiedenis van Alkmaar te herzien. Denk maar aan de ontdekkingen van de loop van de oude stadsmuren onder het Canadaplein, aan de skelettenvondst uit de Tachtigjarige Oorlog onder de Paardenmarkt en aan de merkwaardige ligging van een forse leerlooierij midden in de Langestraat. Beloningen voor al het gezwoeg in de stadsgrond waren bovendien spectaculaire vondsten als het glaswerk, een kostbare gouden ring en een elegante damesschoen op de plek waar Maria Tesselschade woonde. Vast allemaal van haar geweest. Met dank aan Peter!

In 1968 stelde de Historische Vereniging Alkmaar (toen nog ‘Oud Alkmaar’ geheten) de Oud Alkmaarprijs in. Deze is bedoeld om personen of verenigingen te eren, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet om de doelstellingen van Oud Alkmaar (later Historische Vereniging Alkmaar) te verwezenlijken. De prijs omvat een certificaat, een envelop met inhoud en sinds 1997 ook een gouden speld met het verenigingsbeeldmerk. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering. Het bestuur krijgt daartoe een gemotiveerd advies van een commissie van vier ereleden van de vereniging. Op de website van de vereniging (www.hvalkmaar.nl) is een overzicht te vinden van de personen en instanties die in de loop der jaren de prijs ontvingen. (Foto’s Rob de Vries)