De uitreiking van de Puienprijs 2017 vindt plaats op woensdag 22 november 2017 om 20:00 uur in het Gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Picassolaan 20 te Alkmaar. De toegang is gratis.

(In Oud Alkmaar staat in de agenda abusievelijk aangekondigd dat de uitreiking plaats vindt in de Open Hof, Honkpad 2.)