Advies Stationsplein

“Betrek onze kunstenaars en architecten bij de inrichting van het nieuwe stationsplein. En betrek kunstenaar Lody Trap bij de plaatsing van het door hem ontworpen kaasdragerscarillon aldaar.”

Twee welgemeende adviezen van 10 december aan het stadsbestuur. Zie onze brief hieronder. Maar er is geen interesse in de artistieke ideeën van ons plaatselijk kunstenaarsgilde. En Lody Trap is niet meer nodig.

Dus krijgen we “huilende plastic kazen” als fontein en de onthulling van het kaasdragerscarillon kan ook wel zonder Lody.

Wij betreuren deze opstelling: gemiste kans voor de plaatselijke kunstenaars en architecten, niet chique naar Lody.

 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Alkmaar

Postbus 53, 1800BC Alkmaar

 

Cc: Fractievoorzitters gemeente Alkmaar, Raadsgriffie gemeente Alkmaar

Onderwerp: Stationsplein: fontein en carillon

Alkmaar, 10 december 2015

 

Geacht College,

De opening van het nieuwe station en het stationsplein zijn aanstaande. Twee onderwerpen, die met het ontwerp van het plein te maken hebben, nopen ons tot het geven van een advies.

 

  1. U wilt een fontein opnemen in het pleinontwerp. Dat verheugt ons zeer. Het zal zeker bijdragen aan een stijlvolle entree van de stad. Wij begrepen, dat u het ontwerp heeft overgelaten aan een bureau met ervaring in fonteinbouw. Dat achten wij een gemiste kans voor de kunstenaars en architecten van onze stad en regio.  Er doen zich weinig gelegenheden van deze betekenis voor om in het publieke domein een waterkunstwerk te presenteren. Wij pleiten er voor om bij het ontwerp de kunstenaars en architecten van onze stad en regio te betrekken. Daarmee zou de nieuwe fontein niet alleen een toeristisch-economische waarde hebben, maar ook een culturele en cultuur-historische van plaatselijke betekenis. Immers, ook in het verleden werden belangrijke Alkmaarse kunstenaars betrokken bij de stadsverfraaiing. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Van der Heck, aan wie nu een mooie expositie in het Stedelijk Museum is gewijd. In alle eeuwen mochten kunstenaars en architecten van eigen stad en streek een bijdrage leveren. Wat ons betreft: ook graag in onze tijd.
  2. Voor het Kaasdragerscarillon heeft u een mooie plek gevonden op het stationsplein. Wij waren destijds nauw betrokken bij de publiekswedstrijd om een locatie te vinden. Uitgangspunt was het fraaie ontwerp van Lody Trap. Om een aantal redenen kon de door ons als ideaal beschouwde plek uiteindelijk niet benut worden. De nu aangewezen locatie is dan wellicht second best. Wij hebben er vrede mee. Minder vinden wij, dat LodyTrap niet meer betrokken is bij het definitieve plaatsingsontwerp, ondanks zijn aanbod daartoe. Hij benaderde ons, omdat hij dacht, dat wij nog wèl steeds bij de plaatsing betrokken zijn. Dat is niet zo. Wel achten wij het pijnlijk en niet chique, dat de kunstenaar zelf buiten spel lijkt te zijn gezet.  Wij raden u dan ook aan Lody Trap uit te nodigen mee te denken over de definitieve vormgeving van de plaatsing. Dat zou zijn uitstekende samenwerking met de destijds door u ingestelde plaatsingscommissie recht doen en u en de stad straks een feest opleveren met alleen maar gelukkige gezichten. Laat de tweede jeugd van het kaasdragerscarillon niet beginnen met een teleurstelling van de kunstenaar, die zo’n grote bijdrage leverde aan de nieuwe mooie vormgeving.

 

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

L. Spaans                                         F. Alkema

voorzitter                                         voorzitter commissie pré-advies voor de welstand