Langestraat Nieuwbouw

In ons nieuwste nummer van Oud Alkmaar mist u wellicht het gebruikelijke bericht van de werkgroep welstand. Door overmacht kon dit niet meer op tijd worden afgedrukt. Daarom plaatsen we het bericht hier.

Aan de Pettemerstraat 9 is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een kantoorpand voor vier gebruikers werkzaam in de digitale dienstverlening. De werkgroep is blij met dit initiatief voor hoogwaardige architectuur op Overstad. Tot nu toe lijkt Overstad meer op een gemiddeld industriegebied waar een overvloed aan vlaggen de architectuur moet maskeren. De HVA heeft het Paleiskwartier in Den Bosch altijd voor ogen gehad toen gesproken werd over hoogwaardig bouwen op Overstad en ondanks dat toparchitecten als Geuze en Soeters masterplannen voor Overstad gemaakt hebben is dat niveau nooit gerealiseerd. De uitspraak van de verantwoordelijke wethouder dat de Alkmaarder van Overstad gaat houden is veelbelovend. Met architectuur van deze kwaliteit als aan de Pettermerstraat 9 gaat dat lukken. Wij hadden wel bedenkingen tegen het gebruik van hout voor de gevelbekleding. Hout heeft de neiging verschillend te verkleuren. Wij vermoedden dat ander materiaal  zoals brons of natuursteen beter bij dit gebouw past. Dat hebben we dan ook geadviseerd.

Het herbouwen van Langestraat 52,54 en 56 blijft onze zorgen houden.
Hoewel wij positief waren met de toezegging het pand van architect Elzas te restaureren, zijn wij teleurgesteld in het uiteindelijke resultaat, waar slechts een gedeelte van de gevel behouden blijft. Vandaar dat wij ons genoodzaakt zagen bezwaar aan te tekenen tegen dit voorstel. Ons doel was niet de ondernemer dwars te zitten nadat hij getroffen was door de brand. Een ondernemer denkt vooral in vierkante meters verkoopruimte. Een architect heeft te maken met de eisen die een opdrachtgever aan hem stelt, maar is ook  een vormgever die te maken heeft met de esthetische kwaliteit van een gebouw in zijn omgeving. Daarmee is nadrukkelijk maatschappelijk belang gemoeid, een belang dat tevens één van de doelstellingen van de HVA is. Het pand nummer 52, dat niet door de brand verwoest is, wordt gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. In dit pand heeft Monumentenzorg zeventiende-eeuwse schilderingen op de balken aangetroffen, die verloren gaan bij de sloop. Opmerkelijk is dat ondanks de vele leegstand van winkelpanden in de binnenstad er blijkbaar vraag naar dit soort grote winkelruimtes is.

Intussen zijn de steigers van het pand nummer 50 verwijderd. De hoogte springt meteen in het oog. Het wordt in het bestemmingsplan toegestaan, maar de vraag blijft of dat wenselijk in het straatbeeld is. De HVA vindt in ieder geval van niet. Het gebouw is sober uitgevoerd, wat een lid van de werkgroep deed verzuchten dat het zwaarmoedige karakter van de gevel in schril contrast staat met de blijmoedige verschijning  van het stadhuis aan de overkant in de Langestraat. Het historische monumentale karakter van de Langestraat is gebaat bij nieuwbouw, – als het niet anders kan -, die zo goed mogelijk aansluit bij de bestaande gevellijn, In dit geval zou een verdieping minder dan voor de hand hebben gelegen.