We zijn vorige week flink geholpen om de expositieweek in de Kapelkerk voor elkaar te krijgen.

In de eerste plaats door de Kapelkerkeigenaar, GKV Alkmaar, die ons de kerk een week lang gratis ter beschikking stelde en ook nog eens fors hielp met in- en uitruimen, onder leiding van koster Koen de Rijk.

De fotografen van de Alkmaarse fotogroep De Waag/De Horn leverden niet alleen hun foto’s, maar droegen ook hun steentje bij tijdens de inrichting en bij het opruimen.

De dichters van het Alkmaarse dichtersgilde verrijkten de expositie met hun originele gedichten.

De kunstenaars Taeke Kooy, Tabita Blok en Jaap Zomer brachten hun werk in en voorzagen het van achtergrondinformatie.

De afdeling Erfgoed van de gemeente gaf een kleine sponsorbijdrage om de foto’s groot te kunnen afdrukken.

De Vest stelde de fraaie expositiepanelen gratis ter beschikking.

En de Alkmaarse Vrachttaxi leerden we kennen als een fantastische partner, waar je niet tevergeefs een beroep op doet. Wat hebben die jongens ons goed geholpen bij het zware en lastige transport van de expositiepanelen!

Tenslotte waren er de vrijwilligers van de Historische Vereniging Alkmaar zelf, die zes dagen zorgden voor de openstelling en de ontvangst van toeristen en stadsbewoners.

Aan allen een hartelijk dank! Hulde!

Met zulk goed teamwerk zien we nu al uit naar een nieuwe  expositie in 2018!