Puienprijs 2015

De Puienprijzen 2015 zijn uitgedeeld:

Winnaar Puienprijs 2015 Woningen nieuwbouw Baanstraat 32 t/m 34
Winnaar Puienprijs 2015 Zakelijke panden met historische pui Kanaalkade 54
Winnaar Puienprijs 2015 Zakelijke panden met nieuwe pui Canadaplein 3 (Artiance)
Winnaar Publiekspuienprijs 2015 Laat 202 (Mulder)
Oudegracht Wildemanshof
Winnaar Puienprijs 2015 Woningen restauratie Spoorstraat 8 èn Oudegracht 45-91 (Wildemanshof)

Hier kunt u de juryrapporten vinden van de Puienprijsuitreikingen 18 november 2015.

Op de foto hierboven ziet u de vertegenwoordigers van de winnende panden, samen met de juryleden en burgemeester Piet Bruinooge.

Over alle genomineerde panden  kunt u hier een powerpointpresentatie zien (in pdf-vorm).

Over de eervolle vermeldingen vindt u hier een presentatie.

Over de gele kaarten vindt u hier een presentatie.

Nominaties voor de Puienprijs 2015

De nominaties voor de dertiende Puienprijs, die de Historische Vereniging Alkmaar sinds het jaar 2000 organiseert, zijn bekend. Er zijn weer vele nieuwe, vernieuwde of gerestaureerde gevels door de Puienprijscommissie bekeken. De selectie van de nominaties werd gemaakt uit een longlist van ca. 75 panden, die in de twee jaar voorafgaande aan 1 juni 2015 gereed zijn gekomen na een verbouwing, nieuwbouw of restauratie.

De Puienprijscommissie heeft in de categorie ‘zakelijke panden met nieuwe puien’ vijf panden genomineerd: .

 • Breedstraat 38: All 4 Running, er is geïnvesteerd in een nieuw winkel-woonpand op een economisch moeilijke locatie, met respect voor de architectonische kwaliteit van het vroegere garagepand en aandacht voor de gevelwand in de Krebbesteeg;
 • Canadaplein 3: na het museum heeft ook Artiance een duidelijke entree gekregen, prima in de vormentaal van de fraaie architectuur van het complex;
 • Groot Nieuwland 5: kantoor op begane grond, dit is de verhoging van een bestaand pand met een extra bouwlaag die de bocht in het Groot Nieuwland stedenbouwkundig versterkt in een fraaie architectuur, die geïnspireerd is op middeleeuwse gevels met een overhangende bovengevel;
 • Laat 202: Mulder Schoenen, na sloop is hier een architectonisch goed gedetailleerd winkelpand met bovenwoningen gekomen, dat de maximale hoogte van het bestemmingsplan heeft benut; de verhoogde pui geeft het pand allure, maar over de daarin verwerkte ledschermen wordt verschillend
  gedacht;
 • Ritsevoort 17: Bang en Olufsen, een nieuw winkel pand met boven woning(en) die uitstekend in de gevelwand van het Ritsevoort past; de architectuur is traditioneel en de pui eigentijds.

In de categorie ‘zakelijke panden met historische puien’ is de afgelopen twee jaar een aantal bijzondere restauraties en renovaties gereed gekomen. Genomineerd zijn:

 • Kanaalkade 54:(Sushi restaurant), dit is oorspronkelijke een woning , maar is later in gebruik genomen als winkel met bovenwoning; het fraaie pand in negentiende-eeuwse chaletstijl is op een zorgvuldige wijze gerestaureerd waarbij de rijke detaillering van windveren en balkon in oude luister is teruggebracht ;
 • Kooltuin 10/11: (het Kooltuintje), dit bekende café heeft in 2013 een nieuwe ‘historische’ pui gekregen. Het is geen restauratie, maar wel een pui met luifel die beter past bij de oude gevel dan de vorige pui;
 • Laat 194: (SNS bank), dit is een oude 17e eeuwse tuitgevel, die bij restauratie ontdaan is van de muurverf en van een ontsierend zonnescherm. Door een andere voegkleur heeft het pand een goed passende plint gekregen;
 • Mient 10, 12 en 16: (1480 Food bar), dit is een ingrijpende restauratie geweest van de panden die decennia lang door de NL-zaak zijn gebruikt. Mient 16 heeft een nieuwe passende pui gekregen geïnspireerd op een vroegere pui;
 • Scheteldoekshaven 5 hoek Geest: dit leuke winkelpandje was beschadigd door een omgewaaide boom. Het gehele pand is daarna vakkundig gerestaureerd. Het balkon moet nog vervangen worden.

In de categorie ‘Woonhuizen nieuw’ zijn evenals bij de vorige puienprijsverkiezing een paar grote projecten opgenomen die de afgelopen twee jaar gereed zijn gekomen, zoals bij de Baanstraat en het Baanpad. De nominaties zijn:

 • Baanpad 2-14: Schelphoek, dit betreft een nieuwbouwcomplex van zeven woningen met de voorgevel aan het Baanpad. De achtertuinen grenzen aan de Baansingel. Het hoekpand van de woningrij bij de Boompoortbrug is gedraaid en heeft een mansarde kap;
 • Baanstraat 32 t/m34: dit is een nieuwbouwcomplex van twaalf appartementen voor starters. Deze straat is door dit bouwplan aanzienlijk verbeterd qua ruimtelijke kwaliteit;
 • Aan de Kanaaldijk 264A Koedijk is verleden jaar een bijzonder bouwwerk (woonzorgcomplex) gereed gekomen. Het is eigentijds vormgegeven en refereert aan de boerenschuren zoals die vroeger bij de boerderijen gebouwd werden. Ondanks het feit dat het ten opzichte van de omringende bebouwing een fors gebouw is, past het, door de verhoudingen en het materiaalgebruik, – en gelet op de ruime kavel -, goed in de omgeving;
 • Oudegracht 245 is het oude gebouw van de Archeologische dienst en de Historische Vereniging en is nu verbouwd tot appartementengebouw. Op de begane vloer is thans een kantoor gevestigd. De nieuwe entree, de kozijnen en de dakkapellen passen goed bij de herbestemming van het pand;
 • Het Westerhofje is een dwarsstraatje van de Westerweg en wordt. gekenmerkt door kleine woningen van één bouwlaag met kap. Eén van de pandjes (nr13) is op een vakkundige wijze met een verdieping verhoogd. Door de detaillering te handhaven past het hogere pand toch goed in de gevelrij.

Ook in de categorie ‘Woonhuizen restauraties’ nomineren we een aantal bijzondere panden:

 • Emmastraat 83: een klassiek begin twintigste-eeuwse woning waar een replica van de oorspronkelijke erker is teruggeplaatst. Hierdoor heeft het pand weer een gave monumentale gevel gekregen;
 • Metiusstraat 13: de eigenaar van deze woning heeft een bijzondere prestatie verricht om de (winkel) pui weer terug te restaureren naar de oorspronkelijk situatie aan de hand van een oude foto; de stijl van de gevel is eclectisch met Jugendstilelementen;
 • Oudegracht 45-91: (Wildemanshof), in 2014 is een zeer ingrijpende restauratie van het Wildemanshof afgerond. Één van de mooiste en gaafste hofjes van Alkmaar is op een vakkundige en duurzame wijze gerestaureerd. Ook in de binnentuin is groot onderhoud gepleegd, waarbij een waterpomp (verkleinde replica van een pomp uit Leiden) is teruggebouwd;
 • Spoorstraat 8: bij dit pand is de detaillering van de kozijnen weer naar de oorspronkelijke kwaliteit teruggebracht. Het pand maakt deel uit van de rijke gave gevelwand langs de Spoorstraat;
 • Vogelezang, hoek Kennemersingel: dit betreft de totale renenovatie van een sterk verwaarloosd pand. Deze voormalige dokterswoning van rond 1900 is verbouwd tot appartementengebouw met op de begane grond een kantoor. Voor het metselwerk van dit pand zijn de bekende betonstenen van Stoel gebruikt. De bijbehorende garage is nieuw gebouwd;
 • Westerweg 23: dit pand had door oorlogsschade haar oorspronkelijke erker verloren. De teruggebouwde erker hield geen rekening met de oorspronkelijke detaillering in de architectuur van deze geschakelde woning. De ‘nieuwe’ erker is een replica aan de hand van een oude foto.

Eervolle vermeldingen

Evenals voorgaande jaren is er een aantal eervolle vermeldingen van panden, die om verschillende redenen niet genomineerd zijn, maar door restauratie, groot onderhoud of herstel van oude verbijzonderingen of detaillering het vermelden waard zijn. Dit zijn:

 • Breedstraat 32: groot onderhoud , waarbij de muren opnieuw zijn gevoegd ; veel waardering omdat hier ook aandacht is voor een pand, dat in feite de achterzijde is van een winkel in de Langestraat;
 • Van Everdingenstraat 11: woning ontdaan van muurverf waardoor het pand weer haar rijke detaillering en uitstraling heeft gekregen;
 • Hekelstraat 3: gerestaureerde pui van zeer oud pand met muurijzers van 1579;
 • Koningsweg 58, 60 (en 62): diverse kleinschalige panden die de afgelopen jaren zorgvuldig gerenoveerd zijn waaronder het terugbrengen van de blokstucwerk bij nummer 58;
 • Luttik Oudorp 100: in dit voormalige zaadpakhuis (nu appartementen) is de puibalk hersteld en zijn er diverse elementen zoals het tegeltableau met de naam ‘Korenbeurs’ en oude reclameteksten teruggebracht;
 • Nassauplein 20: dit fraaie woonhuis in Amsterdamse schoolstijl heeft weer de oorspronkelijke kleurstelling gekregen;
 • Oudegracht 140: hier is een fraaie voordeur met houtsnijwerk teruggebracht;
 • Oudegracht 90: hoek Melcoterrein, dit pand in late Jugendstil heeft haar oorspronkelijke en opvallende makelaar en windveren teruggekregen.
 • Oudegracht 180-184 (voormalige Pruimenschool): De prachtige drieling trapgevel is uiteraard onveranderd gebleven, maar intern en aan de achterzijde is dit complex geheel gerenoveerd met behoud van de historische elementen Het poortje links van de gevel is de oude ingang van de Tesselschadeschool is gerestaureerd en is nu als poort bij het complex getrokken.
 • Oudegracht 221: hoek Zilverstraat, dit pand heeft weer een passende bestemming en de kozijnen en gootlijst zijn gerestaureerd waarbij de dichtgetimmerde bovenramen weer open gemaakt zijn;
 • Vogelezang 42-45: bij dit opvallende pand in de bocht van het Vogelezang zijn de muren ontdaan van schilderwerk waardoor de metselwerkgevel met speklagen weer een authentieke uitstraling heeft.

Publieksprijs

Ook dit jaar kan het publiek zijn of haar keuze uit de genomineerde panden maken. Dit kan in medialab van de Centrale Bibliotheek aan de Gasthuisstraat te Alkmaar, vanaf maandag 26 oktober of via de website van de Historische Vereniging Alkmaar (www.hvalkmaar.nl). De Historische Vereniging organiseert op zondagmiddag 15 november (start 14.00 uur, start Canadaplein) een “puienprijswandeling” (deelname is gratis). Zie hiervoor en voor de foto’s van alle genomineerde panden de website van de Historische Vereniging Alkmaar (www.hvalkmaar.nl). Ook via de site van het Regionaal Archief bij ‘Alkmaar op de kaart’ kunnen de nomnaties op de juiste locatie opgezocht worden (http://www.alkmaaropdekaart.nl/#/puienprijs-2015/)

Presentatie nominaties en bekendmaking prijswinnaars

De Puienprijscommissie gaat tijdens de “Puienprijsavond” dieper in op de selectie van de nominaties. Daarnaast zal de bekendmaking van de prijswinnaars tijdens deze bijeenkomst van de Historische Vereniging Alkmaar op woensdag 18 november a.s. plaats hebben. Dit jaar zal de Puienprijs- avond worden georganiseerd in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2 te Alkmaar. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Eigenaren, exploitanten en architecten van de genomineerde panden ontvangen een uitnodiging. Belangstellenden zijn van harte welkom.